©micromonkey/Fotolia
Styl życia

Różnice między rodziną zastępczą a adopcją, czyli przysposobieniem

Rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz jest kontrolowana przez sąd. W przypadku adopcji dziecko dostaje nazwisko nowych rodziców i nie jest dofinansowywane przez żadne instytucje.

Rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz jest kontrolowana przez sąd. W przypadku adopcji dziecko dostaje nazwisko nowych rodziców i nie jest dofinansowywane przez żadne instytucje.

 

Istnieją 3 rodzaje adopcji: pełna, całkowita i niepełna. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione, zawodowe lub niezawodowe.

Główna różnica między adopcją a rodziną zastępczą

Przysposobienie dziecka (czyli adopcja) jest decyzją na całe życie. Rodzice adopcyjni mają takie same prawa i obowiązki, jakie mają rodzice biologiczni. Z kolei rodzina zastępcza jest tylko tymczasową formą pomocy dziecku.

Kto może adoptować dziecko

Dziecko może adoptować osoba pełnoletnia, będąca w związku małżeńskim lub stanu wolnego. Istotne, aby różnica wieku między dzieckiem a rodzicem adopcyjnym nie była większa niż 40 lat. Decyzję o adopcji wydaje sąd opiekuńczy. Dziecko otrzymuje nazwisko nowych rodziców, a czasami nawet nowe imię. Rodzina adopcyjna nie dostaje środków finansowych na utrzymanie dziecka, ani nie jest kontrolowana przez sąd (jak w przypadku rodziny zastępczej).

Jak adoptować dziecko

Osoby ubiegające się o adopcję muszą przynieść do ośrodka adopcyjnego między innymi: zaświadczenie o zarobkach i niekaralności oraz orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia przysposobienia. Do tego dochodzi wywiad środowiskowy otoczenia przyszłego rodzica oraz rozmowy z psychologiem. Można adoptować dziecko, którego rodzice:

Na czym polega rodzina zastępcza

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których biologiczni rodzice zostali trwale lub tymczasowo pozbawieni praw rodzicielskich. Trafiają tam też niepełnoletni, którzy nie mogą pozostać w domu z powodu kryzysu rodzinnego, np. przemocy w rodzinie. Opiekunowie zastępczy są pod stałym nadzorem sądu. Ośrodki opieki społecznej częściowo finansują koszty utrzymania dziecka w tymczasowej rodzinie. Sąd przydziela opiekę nad dzieckiem, biorąc pod uwagę u nowej rodziny np.:

  • warunki bytowe,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • zaświadczenie o niekaralności.

Jak stać się rodziną zastępczą

Pierwsze spotkanie informacyjne przeprowadzane jest z organizatorem rodzinnej opieki zastępczej. Po 2-3 takich spotkaniach odbywa się szkolenie z zakresu prawa rodzinnego i psychologicznego podejścia do rozwoju dziecka. Osoba ubiegająca się o tymczasową opiekę przechodzi także praktyki w innej rodzinie zastępczej. Decyzję o przydzieleniu dziecka do określonej rodziny wydaje sąd.  

chłopcy bawią się na podwórku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak adoptować dziecko? Warunki przysposobienia
Starając się o adopcję dziecka trzeba spełnić warunki zarówno zdrowotne, jak i materialne. Wiedza jak adoptować dziecko jest przydatna od początku starań o uzyskanie zgody na przysposobienie, ponieważ nie zawsze jest to łatwe.

Starając się o adopcję dziecka trzeba spełnić warunki zarówno zdrowotne, jak i materialne. Wiedza jak adoptować dziecko jest przydatna od początku starań o uzyskanie zgody na przysposobienie, ponieważ nie zawsze jest to łatwe.   Rodzice adopcyjni muszą być pewni swojej decyzji, trzeba uzyskać akceptację ośrodka adopcyjnego oraz pozytywną decyzję sądu opiekuńczego. Adopcja dziecka: kiedy jest możliwa Adoptować dziecko można wówczas, jeśli służy to dobru dziecka. Decyduje o tym sąd. Jeśli więc uzna on że nie leży to w interesie dziecka, wówczas może nie zgodzić się na adopcję .   Można adoptować dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia . Warunek ten jest spełniony, jeśli wniosek zostanie złożony przed datą jego 18. urodzin, a postępowanie w sprawie przysposobienia trwa dalej po tej dacie – również wtedy możliwe jest orzeczenie przysposobienia, czyli adopcji dziecka .   Aby można było adoptować dziecko konieczne jest też spełnienie warunku odpowiedniej różnicy wieku między rodzicem adopcyjnym a dzieckiem. Musi to być taka różnica wieku, jaka może wystąpić między rodzicem a dzieckiem naturalnie. Poza tym rodzice nie mogą być ani zbyt młodzi, ani zbyt starzy – muszą spełniać warunek bycia zdolnym do sprawowania odpowiedniej opieki nad dzieckiem przez cały okres jego małoletniości. Adopcja dziecka krok po kroku Jeśli spełniamy warunek odpowiedniego wieku i cieszymy się dobrym zdrowiem psychicznym i fizycznym, wówczas możemy myśleć o adopcji. Warunkami kwalifikującymi pary jako rodziców adopcyjnych są również: dobra sytuacja materialna, silna motywacja adoptowania dziecka dla jego dobra, stabilność związku osób starających się o wspólne przysposobienie, a także brak uzależnień . Należy też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby samotne mają szansę na adopcję, jednak zarówno...

Rodzina na łące
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Władza rodzicielska – ograniczenie i odebranie dla dobra dziecka
Ograniczenie praw rodzicielskich (czyli władzy rodzicielskiej) polega na zmniejszeniu obowiązków i uprawnień, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci.

Ograniczenie praw rodzicielskich (czyli władzy rodzicielskiej) polega na zmniejszeniu obowiązków i uprawnień, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci. Wniosek o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich Każdy z rodziców może złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, co często praktykuje się w sprawach rozwodowych. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może zostać wszczęte z urzędu na wniosek np. pedagoga lub psychologa szkolnego, który zauważy niepokojące sygnały.   Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać na: 1. zobowiązaniu rodziców i dziecka do określonego postępowania (np. dziecka do chodzenia do szkoły, rodziców do współpracy z asystentem rodziny), 2. określeniu, jakich czynności rodzice nie mogą wykonywać bez zezwolenia sądu, 3. umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, pieczy zastępczej lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Odebranie praw rodzicielskich Odebranie władzy rodzicielskiej polega na utraceniu przez rodziców wszelkich atrybutów, jakie wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ten sposób określa, co wchodzi w jej zakres: Art. 95. § 1.Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.  § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Władza ta więc obejmuje uczestniczenie w wychowywaniu, zarządzanie pieniędzmi i własnością dziecka, oficjalne występowanie w jego imieniu i decydowanie o...

dziewczynka czyta książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?
Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.   Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli pracuje ono zarobkowo, a może też trwać kilka lat dłużej – jeśli dziecko zdecydowało się kontynuować kształcenie lub z innego powodu nie może podjąć pracy . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na utrzymanie dziecka wystarcza dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Wysokość alimentów zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów . Alimenty na dziecko bez rozwodu Aby dziecko miało prawo do otrzymywania alimentów nie ma znaczenia, czy jego rodzice są małżeństwem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców, a drugi uchyla się od ponoszenia kosztów niezbędnych do jego utrzymania, to drugi rodzic może wnioskować o alimenty na rzecz dziecka w jego imieniu, jako jego przedstawiciel ustawowy. Alimenty wypłacane są do rąk tego rodzica jako przedstawiciela ustawowego dziecka i jego opiekuna, nie zaś na rzecz tego rodzica. To znaczy, że z alimentów należy pokrywać potrzeby dziecka, a nie...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner