matka z dzieckiem uśmiecha się
©AntonioDiaz/fotolia
Styl życia

Kiedy jest możliwe pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie praw rodzicielskich, czyli władzy rodzicielskiej, możliwe jest gdy rodzice nie sprawują nad dzieckiem opieki ze względu na siłę wyższą lub swoje zaniedbania. Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest na wniosek, na przykład drugiego rodzica dziecka, lub z urzędu – każdy, kto zna powody uzasadniające pozbawienie osoby praw rodzicielskich, powinien to zgłosić.

Pozbawienie praw rodzicielskich, czyli władzy rodzicielskiej, możliwe jest gdy rodzice nie sprawują nad dzieckiem opieki ze względu na siłę wyższą lub swoje zaniedbania. Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest na wniosek, na przykład drugiego rodzica dziecka, lub z urzędu – każdy, kto zna powody uzasadniające pozbawienie osoby praw rodzicielskich, powinien to zgłosić.

Sytuacje, w których można pozbawić praw rodzicielskich

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej drastyczną ingerencją w życie rodzinne, dlatego możliwe jest tylko w przypadkach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to przypadki, gdy:

  • istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, na przykład na skutek długotrwałej choroby rodzica, jego długiej nieobecności lub pozbawienia go wolności,
  • władza rodzicielska jest nadużywana, na przykład poprzez wykorzystywanie dziecka czy znęcanie się nad nim,
  • rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka – nie interesuje się nim, nie łoży na jego utrzymanie, a także w przypadku alkoholizmu czy prowadzenia przez rodzica rozwiązłego trybu życia.

Jeśli nie jest uzasadniony wniosek o całkowite pozbawienie danej osoby lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej, możliwe jest wnioskowanie o jej ograniczenie, czyli zmniejszenie praw i obowiązków, które przysługują rodzicowi w stosunku do dziecka.

Pozbawienie praw rodzicielskich: jak złożyć wniosek?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu mieszka wnioskodawca, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Wniosek taki zwolniony jest z opłaty sądowej. Należy koniecznie uzasadnić taki wniosek poprzez powołanie się na dokumenty bądź żądanie powołania świadków, których zeznania będą świadczyć za pozbawieniem danej osobie władzy rodzicielskiej.

Smutne dzieci
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Jak sporządzić wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Ponieważ pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardzo dużą ingerencją w życie rodzinne, kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje przypadki, kiedy wniosek taki jest uzasadniony. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej: kiedy jest uzasadniony? Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem, jaki sąd może zastosować wobec rodzica, który niewłaściwie sprawuje władzę rodzicielska nad dzieckiem. Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko, jeśli środki łagodniejsze – na przykład ograniczenie władzy rodzicielskiej – nie dały rezultatu, lub jeśli sytuacja jest tak drastyczna, że zastosowanie środków łagodniejszych jest bezcelowe. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest przewidziane, jeśli: istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu , na przykład na skutek długotrwałej choroby lub pozbawienia wolności, władza rodzicielska jest nadużywana , na przykład poprzez wykorzystywanie dziecka czy bicie go, rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka – nie interesuje się nim, nie łoży na jego utrzymanie. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej: jak sporządzić? Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy wnieść do sądu rejonowego w którego okręgu dziecko mieszka lub przebywa, do wydziału rodzinnego i nieletnich. We wniosku należy umieścić następujące elementy: miejscowość i datę sporządzenia wniosku , oznaczenie sądu, do którego wnosi się o pozbawienie władzy rodzicielskiej, poprzez podanie miejscowości w której działa właściwy sąd oraz wydziału, określenie wnioskodawcy – imię, nazwisko i adres, określenie uczestnika postępowania, czyli osoby, która ma być pozbawiona władzy...

Rodzina na łące
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Władza rodzicielska – ograniczenie i odebranie dla dobra dziecka
Ograniczenie praw rodzicielskich (czyli władzy rodzicielskiej) polega na zmniejszeniu obowiązków i uprawnień, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci.

Ograniczenie praw rodzicielskich (czyli władzy rodzicielskiej) polega na zmniejszeniu obowiązków i uprawnień, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci. Wniosek o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich Każdy z rodziców może złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, co często praktykuje się w sprawach rozwodowych. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może zostać wszczęte z urzędu na wniosek np. pedagoga lub psychologa szkolnego, który zauważy niepokojące sygnały.   Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać na: 1. zobowiązaniu rodziców i dziecka do określonego postępowania (np. dziecka do chodzenia do szkoły, rodziców do współpracy z asystentem rodziny), 2. określeniu, jakich czynności rodzice nie mogą wykonywać bez zezwolenia sądu, 3. umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, pieczy zastępczej lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Odebranie praw rodzicielskich Odebranie władzy rodzicielskiej polega na utraceniu przez rodziców wszelkich atrybutów, jakie wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ten sposób określa, co wchodzi w jej zakres: Art. 95. § 1.Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.  § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Władza ta więc obejmuje uczestniczenie w wychowywaniu, zarządzanie pieniędzmi i własnością dziecka, oficjalne występowanie w jego imieniu i decydowanie o...

rodzice z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pozbawienie praw rodzicielskich – co z alimentami?
Prawa rodzicielskie a obowiązek alimentacyjny to dwie różne rzeczy – obowiązek utrzymywania dziecka nie wygasa wraz z pozbawieniem praw rodzicielskich. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to kwestia, która nurtuje wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci, a chcących pozbawić praw do dziecka drugiego rodzica.

Prawa rodzicielskie a obowiązek alimentacyjny to dwie różne rzeczy – obowiązek utrzymywania dziecka nie wygasa wraz z pozbawieniem praw rodzicielskich. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to kwestia, która nurtuje wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci, a chcących pozbawić praw do dziecka drugiego rodzica. Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy może nastąpić Pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić, jeśli rodzic nie interesuje się losem dziecka , nie jest w stanie go wychowywać i utrzymywać, lub gdy rażąco nadużywa swoich praw, a więc wtedy, gdy np. bije dziecko lub je wykorzystuje. Wiąże się z tym, że rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i nie może występować w jego imieniu . Pozbawienie praw rodzicielskich może, ale nie musi wiązać się z prawnym ograniczeniem kontaktów z dzieckiem. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty Mimo iż w razie pozbawienia praw rodzicielskich rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i traci do niego prawo, to nie zwalnia go to z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach do czasu, gdy nie jest ono w stanie się utrzymać samodzielnie, i nie ma nic wspólnego z posiadaniem i wykonywaniem władzy rodzicielskiej . Odebranie praw rodzicielskich nie jest również powodem do obniżenia alimentów.   Zasada ta działa w dwie strony – rodzic zobowiązany jest do świadczenia na rzecz dziecka, ale i dziecko zobowiązane jest do alimentacji na rzecz rodzica, którego pozbawiono praw rodzicielskich, jeśli znajdzie się on w niedostatku. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Dowiedz się, jak napisać pozew o alimenty na dziecko . Alimenty od dziadków to rzadkość, dlatego niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego świadczenia....

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner