Kartka z uśmiechem
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Psychologia tłumu – podejmowanie decyzji pod wpływem grupy

Psychologia tłumu jest jednym z nurtów psychologii społecznej i traktuje o zachowaniu osoby znajdującej się w dużej grupie społecznej. Rozpatrywania problemów tej nauki jako pierwszy podjął się Gustav le Bon pisząc dzieło o tej samej nazwie - „Psychologia tłumu”.

Psychologia tłumu jest jednym z nurtów psychologii społecznej i traktuje o zachowaniu osoby znajdującej się w dużej grupie społecznej. Rozpatrywania problemów tej nauki jako pierwszy podjął się Gustav le Bon pisząc dzieło o tej samej nazwie - „Psychologia tłumu”.

 

Spanikowałeś kiedyś bez przyczyny tylko dlatego, że ludzie wokół byli zaniepokojeni? Zacząłeś biec, gdy ktoś obok bez znanej ci przyczyny rozpoczął ucieczkę? Zdecydowałeś się na zakup czegoś, co „wszyscy kupują”? Takie zjawiska tłumaczy właśnie psychologia tłumu.

 

Człowiek jest z natury istotą stadną. Przebywając w dużej grupie kierujemy się instynktem i odruchami, które odpowiadały za reakcje na zagrożenie. Tłum zwalnia jednostki z racjonalnego myślenia, a pobudza w nich impulsywność. Człowiek znajdujący się tłumie zacznie biec, gdy kilkanaście osób wokół będzie uciekać. To jego instynkt rozkaże mu unikać zagrożenia. To prymitywne wzorce zachowania, które w początkach ewolucji gatunku umożliwiały przetrwanie w niebezpiecznym środowisku.

Psychologia tłumu a panika

Słynne „sianie paniki” to jedno z najbardziej szablonowych zjawisk, które opisuje psychologia tłumu. To rozprzestrzenianie się poczucia niepokoju i strachu po wszystkich członkach danej grupy. Jak to się dzieje, że ludzie tak szybko dzielą się negatywnymi emocjami? Tutaj znów powrócić należy do ewolucji. Na początku istnienia gatunku ludzkiego człowiek narażony był na wiele niebezpieczeństw, dlatego zbierał się w grupy. Gdy jeden z członków grupy wyczuwał zagrożenie, to dzielił się nim z innymi, aby oni również poczuli się „zagrożeni”. Dzięki odczuwaniu strachu czy niepokoju mobilizowali się do obrony. Panika to nic innego jak przygotowanie ciała do ucieczki i ratowania siebie przed niebezpieczeństwem.

Psychologia tłumu w polityce i ekonomii

Dostosowywanie zachowań jednostki do reakcji grupy widoczne jest nie tylko w przypadku odruchów ucieczki. Podobne reakcje pojawiają się na przykład przy inwestycjach giełdowych. Gdy wiele osób decyduje się na zakup akcji danej spółki, dla kolejnych inwestorów staje się to wskazówką, by także zainwestować w tę firmę. W ten sposób rodzą się bańki spekulacyjne – chętni na kupno akcji powodują wzrost ceny, wartość akcji rośnie, co staje się kolejnym argumentem za ich zakupem. W efekcie akcje osiągają cenę, która znacznie przekracza ich realną wartość i rozpoczyna się ucieczka – inwestorzy orientują się, że cena nie jest realistyczna i chcąc zrealizować zarobek starają się pozbyć akcji po jak najwyższym kursie. Tłum zaczyna sprzedawać równie gwałtownie, jak wcześniej kupował, ceny spadają – bańka pęka.

 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w polityce. Gdy notowania danej partii rosną, coraz więcej osób przyłącza się do „tłumu zwycięzców”. Mogą nie zdawać sobie sprawy ze swoich faktycznych motywacji, chcą jednak w jak najmniejszym stopniu wyróżniać się ze środowiska.

Psychologia tłumu, a zachowanie w grupie i poza nią

Koronnym zdaniem psychologii tłumu jest stwierdzenie, że człowiek zachowuje się inaczej w grupie, a inaczej poza nią, gdy jest sam. Inny naukowiec – Herbert Blumer określa kilka rodzajów tłumu, w których możemy się znaleźć:

  • przypadkowy (np. na przystanku),
  • konwencjonalny (np. publika podczas koncertu),
  • ekspresyjny (np. marsz w imię ważnej idei),
  • aktywny (np. działalność agresywnie nastawionych kibiców piłkarskich).

 

Człowiek znajdujący się w jednym z tych tłumów będzie zachowywał się podobnie jak reszta jego członków. Jego decyzje mogłyby być całkowicie inne, gdyby znajdował się w danej sytuacji sam. Np. podczas koncertu rockowego wszyscy zaczynają śpiewać ulubioną piosenkę zespołu, a człowiek mimo że nie potrafi śpiewać, nie umie lub nie lubi – zacznie razem z tłumem nucić.


Trójka ludzi, którzy ze sobą rozmawiają
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Psychologia społeczna, czyli człowiek w społeczeństwie
Psychologia społeczna to obszerny dział psychologii, traktujący człowieka jako istotę żyjącą w grupie. Nauka ta bada zależności: jak grupa (społeczeństwo) wpływa na jednostkę, a jak jednostka na grupę. Opisuje szereg zależności, które w efekcie dają takie zjawiska społeczne, jak: naturalny lider, tworzenie się stereotypów czy konformizm.

Psychologia społeczna to obszerny dział psychologii, traktujący człowieka jako istotę żyjącą w grupie. Nauka ta bada zależności: jak grupa (społeczeństwo) wpływa na jednostkę, a jak jednostka na grupę. Opisuje szereg zależności, które w efekcie dają takie zjawiska społeczne, jak: naturalny lider, tworzenie się stereotypów czy konformizm.   „Psychologiczna analiza zjawisk społecznych” – tak naukowo nazwał psychologię społeczną psycholog Stefan Baley. Jego wewnętrzna potrzeba bycia z innymi ludźmi jest badana także przez psychologię ewolucyjną – na przestrzeni toku ewolucji ludzie zrozumieli, że z innymi mogą współpracować i przede wszystkim czuć się bezpieczniej. To pomogło im przetrwać. Główne nurty w psychologii społecznej Psychologia społeczna jest bardzo obszernym działem i najczęściej analizowana jest za pomocą badań statystycznych. Działy psychologii społecznej to: psychologia grupy – dynamika, rozwój, role w grupie (na przykład lider – przywódca lub kozioł ofiarny – osoba najsłabsza psychicznie, na którą spływa frustracja całej grupy); postawy, przekonania, stereotypy – dział zajmujący się kształtowaniem postaw wobec innych, sytuacji społecznych czy napotkanych zjawisk (na przykład ksenofobia – niechęć do wszystkiego, co inne); pojęcie zjawisk interpersonalnych – nauka, badająca wszelkie zjawiska wynikające z relacji pomiędzy ludźmi . Jak psychologowie społeczni patrzą na człowieka? W psychologii społecznej człowieka opisuje się przede wszystkim w 4 głównych nurtach poznawczych: 1. Społeczno-kulturowy (zachowanie człowieka wynika z kultury, w której się znajduje); 2. Ewolucyjny (zachowanie człowieka determinuje tok ewolucji); 3. Społeczno-poznawczy (zachowanie człowieka to przede wszystkim postrzeganie relacji społecznych ); 4. Społecznego uczenia się...

Rodzina z dzieckiem
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Romantyczne uczucie czy zimna kalkulacja – jak psychologia ewolucyjna tłumaczy nasze zachowania?
Psychologia ewolucyjna to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która próbuje wytłumaczyć psychologiczne kategorie jak pamięć, percepcja czy język, jako wynik adaptacji i doboru naturalnego. Psychologia ewolucyjna ma korzenie w psychologii poznawczej i biologii ewolucyjnej i jest blisko powiązana z socjobiologią.

Psychologia ewolucyjna to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która próbuje wytłumaczyć psychologiczne kategorie jak pamięć, percepcja czy język, jako wynik adaptacji i doboru naturalnego. Psychologia ewolucyjna ma korzenie w psychologii poznawczej i biologii ewolucyjnej i jest blisko powiązana z socjobiologią.   W skrócie – psychologia ewolucyjna koncentruje się na tym jak ewolucja biologiczna i kulturowa ukształtowała umysł i zachowanie ludzkie. Przykładami może być język, umiejętność wykrywania kłamstwa, inteligencja, preferencje w zakresie doboru partnerów. Wychodzi z założenia, że człowiek nie może się całkiem oderwać od zachowań, które były dla niego gwarancją przetrwania przez 200 tysięcy lat (a mowa tylko o historii homo sapiens!). Jakie zachowania tłumaczy psychologia ewolucyjna? Psychologia ewolucyjna pozwala wyjaśnić różne zachowania, które do tej pory nie zostały wytłumaczone przez inne teorie psychologiczne. Przykładem mogą być zaburzenia łaknienia w czasie ciąży, które objawiają się między innymi nudnościami, wymiotami i niechęcią do określonych pokarmów. Psychologia ewolucyjna wyjaśnia te zaburzenia jako zachowanie adaptacyjne, którego zadaniem jest ochrona dziecka przed toksynami, które mogą być zawarte w spożywanym przez matkę jedzeniu. Według badań opisywanych przez Bereczkei, grupa kobiet, które cierpią na tzw. pregnancy sickness, cechuje się niższym wskaźnikiem poronień niż grupa kobiet, które nie doświadczają tych niedogodności. Zakupoholizm – wszystko przez ewolucję! Badania Daniela Krugera z Uniwersytetu Michigan z pewnością ucieszą wszystkie panie, według niego bowiem kobiety uwielbiają zakupy (i mają tendencję do zakupoholizmu), ponieważ ewolucja kształtowała je do roli zbieraczek. Obecnie jednak zamiast zbierać jagody...

zadowolona kobieta
©vladimirfloyd/Fotolia
Styl życia
Dlaczego jesteśmy szczęśliwi – psychologia pozytywna zna odpowiedź
Psychologia pozytywna to stosunkowo nowa gałąź psychologii. Jej badania koncentrują się na tym, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i daje poczucie, że warto żyć.

Psychologia pozytywna to stosunkowo nowa gałąź psychologii. Jej badania koncentrują się na tym, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i daje poczucie, że warto żyć.   Podczas gdy większość dziedzin psychologii zajmuje się różnego rodzaju dysfunkcjami i zaburzeniami zachowania, psychologia pozytywna kieruje swoją uwagę na pomaganie ludziom w tym, by byli szczęśliwsi. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zainteresowanie nią było tak duże, że gdy w 2006 roku na Uniwersytecie Harvarda otwarto kurs z psychologii pozytywnej, bił wszelkie rekordy popularności. W Polsce w 2013 roku odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej i powstało Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, a osoby zainteresowane mogą już nawet odbywać studia podyplomowe o tej tematyce . Cele psychologii pozytywnej Psychologia pozytywna stawia sobie kilka celów naukowo-badawczych. Przede wszystkim chce jak najdogłębniej poznać pozytywne strony natury człowieka, czyli zbadać i opracować wszelkie zasoby, walory, zalety i siły. Według psychologów pozytywnych we wszystkich kulturach i społecznościach istnieje sześć uniwersalnych cnót, które są w tych społecznościach cenione. Należą do nich: mądrość i wiedza – siły poznawcze; odwaga – ćwiczenie siły woli w osiąganiu celów; humanitaryzm – przyjacielskie nastawienie i ukierunkowanie na innych; sprawiedliwość – siły „obywatelskie”; umiar – chroniący przed przekraczaniem pewnych granic; transcendencja – czyli siły odnoszące się do wyższej rzeczywistości. Kolejnym celem było dookreślenie, czym jest tak naprawdę dobre i szczęśliwe życie . Psycholodzy określili więc drogi, które mogą do tego doprowadzić – jest to życie przyjemne, życie zaangażowane i życie pełne sensu. Mieli oni na myśli...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner