grupa ludzi siedząca dookoła siebie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Sposoby interpretacji polaryzacji grupowej

Polaryzacja grupowa polega na podejmowaniu przez grupę bardziej skrajnych decyzji niż mogłoby to wynikać z indywidualnych preferencji jej członków.

Polaryzacja grupowa polega na podejmowaniu przez grupę bardziej skrajnych decyzji niż mogłoby to wynikać z indywidualnych preferencji jej członków.

 

W czasie debaty dochodzi do radykalizacji poglądów. W wyniku tego zjawiska może dojść do podjęcia złych decyzji.

Rozproszenie odpowiedzialności jako przyczyna polaryzacji grupowej

W drugiej połowie XX wieku polaryzację grupową interpretowano jako skutek innego zjawiska zwanego rozproszeniem odpowiedzialności. Dyfuzja odpowiedzialności polega na tym, że wraz ze wzrostem liczby świadków jakiegoś wydarzenia kryzysowego (katastrofy samochodowej, przestępstwa), maleją szanse na to, że któryś z nich zareaguje. Ludzie w grupie czują się anonimowi, dlatego zachowują się mniej moralnie i odpowiedzialnie, na przykład nie pomagają ofiarom wypadku samochodowego lub kradzieży. Dzięki eksperymentom badaczom udało się zaprzeczyć temu stwierdzeniu. Odwoływanie się do rozproszenia odpowiedzialności w kontekście polaryzacji grupowej nie wyjaśniało, dlaczego w niektórych sytuacjach grupy podejmują działania asekuracyjne.

Zaangażowanie jako przyczyna polaryzacji

Członkowie grupy podczas dyskusji wymieniają informacje, co powoduje, że mocniej angażują się w pierwotną postawę To miało prowadzić do skrajności. Badania nie potwierdziły jednak tej interpretacji polaryzacji grupowej. Okazuje się, że nie trzeba brać udziału w dyskusji, wystarczy wysłuchać opinii innych osób, by przekonania przybrały bardziej skrajną postać.

Autowaloryzacja i porównanie społeczne jako powód polaryzacji

Zjawisko polaryzacji grupowej tłumaczy się, odwołując się do teorii autowaloryzacji. Polega ona na dążeniu człowieka do podniesienia samooceny. Chce on mieć pozytywny obraz siebie, więc w selektywny sposób przetwarza pozyskane informacje. W związku z tym przekonany o słuszności swoich poglądów człowiek, poznając opinie innych ludzi, dowiaduje się, że są oni bardziej radykalni, co w jego oczach oznacza, że są od niego lepsi. Wówczas, aby podnieść własną ocenę i poczuć się lepszym, przesuwa swój pogląd w stronę skrajności. Wiąże się to również ze zjawiskiem porównania społecznego, które polega na porównywaniu się do osób będących w lepszej sytuacji od nas.

Perswazja jako powód występowania polaryzacji

W trakcie dyskusji w grupie człowiek otrzymuje dodatkowe argumenty na potwierdzenie swoich poglądów. Inni członkowie zespołu racjonalnie uzasadniają ich prawdziwość, przekonując go o ich słuszności. To powoduje umocnienie pierwotnych postaw.

Społeczny dowód słuszności jako przyczyna polaryzacji

Interpretując zjawisko polaryzacji grupowej, można również odwołać się do społecznego dowodu słuszności. Gdy człowiek nie wie, co jest słuszne, a co nie, przyjmuje jako własne poglądy większości członków grupy. Będzie też popierał decyzje większej części zespołu, ponieważ uzna je za poprawne.

 

By przeciwdziałać temu zjawisku, warto spojrzeć na omawiane w grupie zagadnienie z drugiej strony. Można także jednej osobie w zespole nadać rolę dyskutanta o poglądach wspólnych z grupą. To daje możliwość wprowadzania korekty i przeciwdziała radykalizacji poglądów. 

grupa ludzi na nartach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Objawy polaryzacji grupowej
Polaryzację obserwuje się u członków grupy, którzy podejmują bardziej radykalne decyzje i działania w stosunku do poglądów pojedynczych osób. Okazuje się, że grupy są skłonne ryzykować częściej niż jednostki. Zauważył to James Stoner.

Polaryzację obserwuje się u członków grupy, którzy podejmują bardziej radykalne decyzje i działania w stosunku do poglądów pojedynczych osób. Okazuje się, że grupy są skłonne ryzykować częściej niż jednostki. Zauważył to James Stoner. Co nazywamy polaryzacją grupową? Polaryzacja grupowa polega na zmienianiu decyzji grupy na skrajne w stosunku do początkowych preferencji każdego z jej członków. Jest to tendencja związana z radykalizowaniem i umacnianiem opinii uczestników debaty . Przykładem sposobu działania tego zjawiska jest praca członków ławy przysięgłej. Zasiadające w niej osoby przed przystąpieniem do dyskusji proponują łagodniejszy wyrok w stosunku do tego, który ostatecznie zostaje ogłoszony. Zjawisko polaryzacji jest niebezpieczne, prowadzi do podejmowania złych decyzji i działań ryzykownych.   Autorem terminu „polaryzacja grupowa” jest James Stoner. Zauważył on, że pewne grupy ryzykują bardziej niż jednostki. Jest to sprzeczne z intuicją i stwierdzeniem, że dwie osoby powinny podejmować bardziej racjonalne decyzje niż jedna. Jak objawia się polaryzacja grupowa? Zjawisko polaryzacji grupowej może występować pod trzema różnymi postaciami. Pierwsza obejmuje sytuacje, gdy grupy ostatecznie podejmują skrajne decyzje w stosunku do propozycji od wchodzących w ich skład jednostek. Przykładem takiego zjawiska jest praca ławy przysięgłych. Polaryzacją grupową nazywa się także sytuację, w której początkowo opinie poszczególnych członków grupy są zbliżone do siebie, a na skutek debaty wewnątrz zespołu stają się bardziej radykalne . Ten przejaw polaryzacji obserwuje się w środowiskach o charakterze politycznym. Jeżeli ludzie mają zbieżne poglądy na zagadnienia związane z polityką, to wygłaszanie ich w grupie sprawi, że zostaną one wzmocnione. Polaryzacja grupowa ma także miejsce wówczas gdy rywalizacja...

kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym jest zjawisko próżniactwa społecznego?
Próżniactwo społeczne wpływa na efekty pracy w zespole. Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozproszenie odpowiedzialności.

Próżniactwo społeczne wpływa na efekty pracy w zespole. Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozproszenie odpowiedzialności. Co to jest próżniactwo społeczne? O próżniactwie społecznym można mówić, gdy członkowie grupy wkładają mniej wysiłku w realizację zadania, współdziałając, niż gdy muszą pracować samodzielnie. Skutkuje to gorszymi efektami pracy grupy i podejmowaniem złych decyzji. To zachowanie jest wynikiem przekonania, że bycie częścią grupy utrudnia ocenę wkładu pracy pojedynczej osoby . To ułatwia realizację trudnych zadań, ale wpływa niekorzystnie na wykonanie tych łatwych. W przypadku trudnego zadania zadanie zostanie wykonane lepiej, ponieważ nie zwraca się uwagi na ocenę. Pracownicy są spokojniejsi, co powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa ulegnięcia presji trudnego zadania. Co wpływa na próżniactwo społeczne? Przyczyną próżniactwa jest rozproszenie odpowiedzialności. Wysiłek poszczególnych osób jest tym mniejszy, im trudniej zmierzyć wkład każdego z wykonawców w efekt końcowy. Wpływ ma także to, czy wykonawca jest przekonany o tym, że jego wkład pracy ma znaczenie dla ogólnego wyniku, który zostanie osiągnięty we współpracy. Motywacja do działania wynika z przekonania o korzyści i o tym, że zysk grupy przełoży się na zysk każdego z jej członków. Próżniactwo społeczne występuje w sporcie, w zawodach wymagających kreatywnego myślenia i w trakcie formułowania przekonań. Stopień próżniactwa zależy od charakteru osoby, ambicji, relacji między członkami grupy i atmosfery w pracy.   Próżniactwo społecznie nie występuje w grupie, która jest spójna, oraz w zespołach, które realizują zadania wymagające różnych umiejętności i doświadczenia. Wtedy praca jest efektywna, ponieważ następuje zjawisko synergii, gdy współdziałanie czynników jest większe niż suma indywidualnych działań. Przykład...

Mężczyzna i kobieta z dzieckiem w parku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Stygmatyzacja i jej konsekwencje
Stygmatyzacja, inaczej etykietowanie, polega na nadawaniu pewnych określeń jednostkom lub całym grupom społecznym. Ma bardzo silny związek ze stereotypami, ponieważ nadawane etykiety często mają swoje źródło w uprzedzeniach.

Stygmatyzacja, inaczej etykietowanie, polega na nadawaniu pewnych określeń jednostkom lub całym grupom społecznym. Ma bardzo silny związek ze stereotypami, ponieważ nadawane etykiety często mają swoje źródło w uprzedzeniach.   Kiedy ktoś zostanie raz zaszufladkowany, bardzo trudno mu pozbyć się tej etykiety. Uczeń uznany za niegrzecznego będzie w pierwszej kolejności posądzany o rozpoczęcie bójki i prowokowanie innych chłopców, nawet jeśli tylko stał z boku.   Etykiety są nadawane tak naprawdę podświadomie i często wynikają z błędów atrybucyjnych (np. efekt Galatei, efekt Golema), polegających na dopowiadaniu sobie reszty obrazu osoby na podstawie tylko jednej cechy.   Stygmatyzacja może mieć bardzo przykre konsekwencje, ponieważ może się wiązać z: odmawianiem osobie równych praw, przemocą psychiczną (wyszydzanie, obrażanie), przemocą fizyczną, Przykładem stygmatyzacji może być traktowanie na przykład osób cierpiących na zaburzenia psychiczne jako potencjalne zagrożenie. Wciąż w społeczeństwie żywy jest mit, wedle którego niepełnosprawnością umysłową można się zarazić, dlatego kobiety w ciąży nie powinny przebywać wokół ludzi z Zespołem Downa . Jest to oczywiście bzdurą, ale doskonale obrazuje jak bardzo stereotypy i etykiety potrafią zranić. Stygmatyzacja społeczna – konsekwencje Stygmatyzacja społeczna polega na napiętnowaniu osoby ze względu na to, do jakiej grupy należy. Ma to wpływ na funkcjonowanie osób stygmatyzowanych zarówno w sferze psychicznej, społecznej i poznawczej. Gordon Allport, amerykański psycholog, opisuje szereg możliwych konsekwencji stygmatyzacji: obsesyjny niepokój – ciągłe poczucie zagrożenia osoby, która jest stygmatyzowana; wyparcie się przynależności do prześladowanej grupy – może to wywoływać poczucie winy ze względu na nielojalność...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner