Pamięć semantyczna, inaczej pamięć noetyczna, zwana także kulturalną lub pamięcią faktów, jest jednym z dwóch rodzajów pamięci deklaratywnej. Dotyczy wiedzy o faktach i otaczającym świecie – elementy te należą do pamięci długotrwałej. Pamięć semantyczna może ulec uszkodzeniu, np. z powodu choroby.

Reklama

Pamięć semantyczna – przykład

Pamięć semantyczna odnosi się do znajomości suchych faktów bez uwzględniania kontekstu, np. miejsca, czasu, uczestników. Do pamięci semantycznej zaliczymy np. wiedzę, że w Lublinie znajduje się Brama Krakowska, ale już wszystkie wspomnienia z nią związane będą domeną pamięci epizodycznej (drugiego rodzaju pamięci deklaratywnej).

Pamięć semantyczna – najważniejsze cechy

Pamięć semantyczna to inaczej znajomość faktów. Dotyczy rozumienia pojęć i asocjacji (skojarzeń, łączliwości) między nimi, np. z pojęciem meble wiążą się: biurko, fotel, krzesło, stół, łóżko, a mleko powiązane jest z twarogiem, jogurtem itd. Mózg na zasadzie podobieństw grupuje informacje w zbiory, nadając im etykietki. O pamięci semantycznej warto wiedzieć także, że:

  • dotyczy faktów historycznych i politycznych;
  • obejmuje reguły matematyczne, wygląd roślin, zwierząt i przedmiotów codziennego użytku;
  • osobista pamięć semantyczna obejmuje dane osobiste, nazwy szkół, miejsca pracy;
  • nauka szkolna polega najczęściej na wprowadzaniu pojęć do pamięci semantycznej.

Pamięć semantyczną mogą upośledzać różne formy demencji starczej, np. choroba Alzheimera.

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama