monety
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Co grozi za nieujawnienie dochodów?

Nieujawnione dochody, jeśli zostaną ujawnione przez urząd skarbowy podczas kontroli, prowadzą do zastosowania wobec podatnika surowych sankcji. W razie wykrycia takich dochodów przez urząd skarbowy nakłada on na nie stawkę 75% podatku. Co więcej, za nieujawnienie dochodów grozi sankcja karna.

Nieujawnione dochody, jeśli zostaną ujawnione przez urząd skarbowy podczas kontroli, prowadzą do zastosowania wobec podatnika surowych sankcji. W razie wykrycia takich dochodów przez urząd skarbowy nakłada on na nie stawkę 75% podatku. Co więcej, za nieujawnienie dochodów grozi sankcja karna.

Obowiązek ujawniania wszelkich dochodów

Podatnik musi w zeznaniu podatkowym ujawnić wszystkie swoje dochody. Należy pamiętać o każdym składniku dochodu – zarówno tym wynikającym z pracy, jak i z innych umów z danego roku podatkowego. Urząd skarbowy może dokonać szczegółowej kontroli skarbowej, a za nieujawnienie w nim wszystkich dochodów grozi surowa sankcja. Każdy, kto dokonał większego zakupu, np. nieruchomości, musi liczyć się z tym, że fiskus szczegółowo sprawdzi, skąd pochodzą środki, którymi dysponował przy zakupie.

Nieujawnione dochody: sankcja

Jeśli US podczas przeprowadzonej kontroli ujawni dochody, które nie zostały ujęte w rocznym zeznaniu, nałoży 75% podatku od tej sumy. Nie nalicza się, oprócz tej kwoty, odrębnych odsetek za zwłokę. Jeśli podatnik przyzna się do nieujawnionych wcześniej dochodów podczas korekty zeznania, wówczas odpada obowiązek zapłaty 75% podatku. Konieczne będzie jednak opłacenie podatku od tego dochodu wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Fiskus może też rozpocząć postępowanie karno-skarbowe, które wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie i szczegółowego wyjaśnienia nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym. Za nieujawnienie dochodów grozi kara do 720 stawek dziennych grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Dzienna stawka grzywny obliczana jest odrębnie dla konkretnego oskarżonego, według jest zarobków i możliwości finansowych.

papiery w teczkach
©thodonal/Fotolia
Styl życia
Sprzedaż rękodzieła: prawo i podatki
Sprzedaż rękodzieła, jeśli nie jest okazjonalna, lecz stanowi stałe – mniejsze lub większe – źródło dochodu, to stanowi działalność gospodarczą i musi zostać zgłoszona.

Sprzedaż rękodzieła, jeśli nie jest okazjonalna, lecz stanowi stałe – mniejsze lub większe – źródło dochodu, to stanowi działalność gospodarczą i musi zostać zgłoszona.   Wiąże się to z obowiązkiem odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Regularna sprzedaż bez rejestracji może skutkować nałożeniem grzywny. Sprzedaż rękodzieła a działalność gospodarcza Trzeba pamiętać, że każda działalność wytwórcza, jeśli prowadzona jest w celach zarobkowych w sposób ciągły i zorganizowany, według prawa stanowi działalność gospodarczą. Jeśli więc sprzedaż własnego rękodzieła np. na allegro jest pomysłem na zarobek, to musimy liczyć się z tym, że zostaniemy uznani za przedsiębiorców. Wiąże się to z tym, że niedochowanie obowiązku rejestracyjnego działalności gospodarczej może skutkować nałożeniem grzywny . Ważną kwestią jest też obowiązek zapłaty podatku od dochodu oraz podatku VAT.   Jednak nie każda sprzedaż rękodzieła sprawia, że stajemy się przedsiębiorcami, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie od razu trzeba zakładać firmę. Warto wiedzieć, kiedy taka sprzedaż będzie zgodna z prawem. Sprzedaż rękodzieła: sprzedaż okazjonalna Sprzedaż rękodzieła nie powoduje powstania obowiązku zakładania firmy, jeśli jest okazjonalna. To podatnik zobowiązany jest wykazać, że dokonana przez niego sprzedaż miała charakter okazjonalny, stanowiła sprzedaż prywatną i nie oznaczała dążenia do prowadzenia działalności zarobkowej.   Sprzedaż prywatna rozliczana jest dopiero w rocznym zeznaniu PIT. Dopiero więc wtedy należy zapłacić podatek, nie trzeba zaś odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Prowadzenie sprzedaży w ten sposób znacznie jednak ogranicza możliwości zarobkowania na wyrabianym rękodziele . Sprzedaż rękodzieła: komis Jeśli zamierzamy sprzedać wykonane rękodzieło, zawsze...

para przegląda faktury
©David Pereiras/Fotolia
Styl życia
Płatność VAT do urzędu skarbowego – terminy
Termin płatności VAT oraz składania deklaracji to, co do zasady, 25 dzień każdego następnego miesiąca. Od nieterminowo opłacanych należności naliczane są odsetki karne. W razie uporczywego opóźniania się z płatnością urząd skarbowy może wejść na drogę sądową, czego konsekwencją może być kara grzywny.

Termin płatności VAT oraz składania deklaracji to, co do zasady, 25 dzień każdego następnego miesiąca. Od nieterminowo opłacanych należności naliczane są odsetki karne. W razie uporczywego opóźniania się z płatnością urząd skarbowy może wejść na drogę sądową, czego konsekwencją może być kara grzywny. Termin płatności VAT: zasada Termin składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K to 25 dzień po każdym okresie rozliczeniowym, a więc 25 każdego miesiąca. W tym również terminie należy opłacić ten podatek na konto urzędu skarbowego. Jeżeli jednak termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, to ostateczny termin zostaje przesunięty na następny dzień roboczy . Termin płatności VAT: procedura MOSS Procedura MOSS to wprowadzona niedawno wewnątrzunijna procedura rozliczania podatku VAT. Dotyczy osób świadczących usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne – na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii.   W ich przypadku deklaracje VAT (VIU-D) należy składać do 20 dnia każdego następnego miesiąca. Istotne, że w tym przypadku nie ma znaczenia, czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy. Termin płatności VAT: brak zapłaty w terminie – konsekwencje Konsekwencją braku złożenia deklaracji VAT i braku zapłaty tego podatku w terminie jest naliczenie odsetek od nieterminowej zapłaty. Nieopłacony podatek automatycznie przekształca się bowiem w zaległość podatkową. Ograniczenie wysokości odsetek do 75% ich kwoty możliwe jest wówczas, gdy złożono skuteczną korektę deklaracji. Odsetki za zwłokę wynoszą 8% w skali roku.   Niezależnie od odsetek można pociągnąć podatnika do odpowiedzialności karnoskarbowej za nieopłacenie podatku w terminie. Karą jest grzywna. Takiej odpowiedzialności podlega podatnik, który regularnie nie opłaca podatków w terminie. Jednorazowe opóźnienie nie doprowadzi do tak poważnych...

kobieta przegląda papiery
©gpointstudio/Fotolia
Styl życia
Ulga abolicyjna – na czym polega?
Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym. Ulga abolicyjna: co oznacza? Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych , przewidzianych przez polskie przepisy (tekst tzw. ustawy abolicyjnej dostępny tutaj ), pozwalająca zmniejszyć należny fiskusowi podatek. Polega ona na tym, że podatek zapłacony za granicą odlicza się od łącznej sumy dochodów osiąganych w Polsce i za granicą. Ulga ta przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, ale nie mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce. Zwolnienie takie przysługuje na zasadzie zwolnienia z progresją, jeśli ta metoda wyliczania podatku przewidziana jest w podpisanej z danym krajem umowie międzynarodowej. W takim przypadku nie płaci się w Polsce podatku od dochodów uzyskiwanych za granicą. Zwolnienie z progresją polega więc po prostu na tym, że państwa-strony umowy rezygnują z opodatkowania dochodów , które zostały uzyskane w drugim państwie . Jednocześnie jednak uwzględnia ono te dochody na potrzeby ustalenia stawki procentowej podatku dochodowego w Polsce.   Metodę odliczenia proporcjonalnego stosujemy, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie tej metody lub jeśli nie jest podpisana żadna umowa dotycząca opodatkowania. Ulga abolicyjna: wysokość Wysokość ulgi abolicyjnej jest równa różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem, który wylicza się zgodnie z metodą zwolnienia z progresją. Odliczenie stosuje się jednak jedynie do określonego limitu. Oblicza się go według wzoru: P × (DZ ÷ DŁ) P to podatek od łącznych dochodów (wg skali...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner