rodzice z dziećmi
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

500 zł na dziecko – kto je otrzyma?

500 zł na dziecko należeć się będzie każdego miesiąca, na drugie i kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły liczyć na otrzymanie zasiłku już na pierwsze dziecko – jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 800 zł, lub 1200 zł, gdy dziecko będzie niepełnosprawne.

500 zł na dziecko należeć się będzie każdego miesiąca, na drugie i kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły liczyć na otrzymanie zasiłku już na pierwsze dziecko – jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 800 zł, lub 1200 zł, gdy dziecko będzie niepełnosprawne. Świadczenia mają być wypłacane już od 1 kwietnia 2016 r.

Zasiłek 500 zł na dziecko: projekt ustawy

500 zł na dziecko to sztandarowa obietnica wyborcza PIS. Obecnie projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany programem Rodzina 500 plus (tutaj można przeczytać tekst projektu wraz z uzasadnieniem) znajduje się w Parlamencie, i najprawdopodobniej zostaną do niego zgłoszone liczne poprawki.

Zasiłek 500 zł na dziecko: kto otrzyma?

Według zgłoszonego projektu 500 zł miesięcznie na dziecko będą mogli otrzymać rodzice, ale również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kasia gotuje z Polki.pl: zupa solianka

 

Projekt daje możliwość pobierania świadczenia również cudzoziemcom. Warunkiem jest jednak to, aby prawo ich krajów dawało możliwość pobierania zasiłków.

 

Zasadniczo pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły ubiegać się o zasiłek już przy pierwszy dziecku. Limit dochodów na jedną osobę wynosi w ich przypadku 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne – limit wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.

 

Na zasiłek nie mogą liczyć rodzice, jeśli ich dziecko:

  • pozostaje w związku małżeńskim (możliwość taka dotyczy kobiet od 16. roku życia),
  • posiada prawo do świadczenia na własne dziecko, a więc w sytuacji młodych mam,
  • jeśli rodzic pobiera takie świadczenie na dziecko za granicą,
  • lub gdy dziecko umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – domu dziecka czy ośrodku wychowawczym.

Zasiłek 500 zł: kto wypłaci?

Za wypłacanie świadczenia będą odpowiedzialne gminy. Przyznawał je będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy wniosek o przyznanie zasiłku. Wniosek będzie można złożyć również elektronicznie. Mogą go złożyć oboje rodzice lub jedno z nich. Jeśli złożą wniosek odrębnie – świadczenie otrzyma to z rodziców, które zgłosi się jako pierwsze. W razie sprawowania opieki naprzemiennej na podstawie programu wychowawczego świadczenie będzie dzielone między rodziców proporcjonalnie do ilości dni, w których będą sprawować opiekę nad dzieckiem.

 

Zasiłek będzie przyznawany na rok i nie będzie opodatkowany. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone od momentu wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2016 r., do 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia tego programu, to zostanie przyznane również wyrównanie – do kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy uda się tę obietnicę zrealizować tak szybko, ze względów organizacyjnych.

 

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie udowodnić, że ma się prawo do dziecka – załączyć jego akt urodzenia, wyrok sądu stwierdzający przysposobienie lub ustanowienie opieki nad dzieckiem.

Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy wypłacanie świadczenia jest zasadne. Przeprowadzane będą również kontrole co do nieprzekraczania limitu zarobków.

Kilkuletni chłopiec rozmawia z panią psycholog.
©Africa Studio/stock.adobe.com
Styl życia
500 plus na pierwsze dziecko - nowe zasady. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?
500 plus na pierwsze dziecko - nowe zasady. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Już za kilka dni program "Rodzina 500 plus" 2019  zacznie działać w rozszerzonej formie. Nowelizacja ustawy zakłada wypłacanie świadczeń na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. To jednak nie jedyna zmiana względem poprzedniego okresu.  Jakie zmiany przynosi nowelizacja ustawy? Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek o 500+? Kiedy możemy się spodziewać wpłat świadczenia na nasze konto? Sprawdź, jakie są nowe zasady, procedury i terminy programu 500 plus .   500+ na pierwsze dziecko - nowe zasady programu   Po nowelizacji ustawy program "Rodzina 500 plus" obejmie wszystkie dzieci do 18 r.ż. Oznacza to, że świadczenia będę przysługiwać również na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To jednak nie jedyne zmiany.   Nowe zasady programu 500 plus Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko do 18 r.ż. Program obejmuje dzieci znajdujące się w placówkach wychowawczych. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu na złożenie wniosku o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie zapewni wyrównanie od dnia narodzin dziecka. Wprowadzenie procedur w przypadku zmiany adresu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Zmiany w okresie wydawania świadczeń. Odstąpienie od obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej. Wprowadzenie rozwiązania, które pozwala na przekazanie świadczenia drugiemu rodzicowi w przypadku śmierci rodzica z prawem do świadczeń, z zachowaniem ciągłości wypłacania świadczeń.   Kto otrzyma 500 plus na pierwsze dziecko?   Świadczenie przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka , a także opiekunowi faktycznemu lub prawnemu. W wyjątkowych przypadkach także dyrektorowi domu pomocy społecznej.  Dodatkowe 500 zł...

Wózek inwalidzki
Pixabay/stevepb/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
500 plus dla niepełnosprawnych 2019 - dla kogo i od kiedy?
500 plus dla niepełnosprawnych 2019 - dla kogo i od kiedy?

Nowe świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych będzie wypłacane już od października 2019 roku. Obejmie ono każdą dorosłą osobę niepełnosprawną, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, a jej dochód nie przekracza 1100 brutto miesięcznie. Najprawdopodobniej będzie ono przysługiwać również emerytom i rencistom. Kto i kiedy otrzyma świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych ? 500 plus dla niepełnosprawnych - najważniejsze zasady Świadczenie uzupełniające dla osób 500 plus : nie będzie w żaden sposób opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne , nie będzie podlegało egzekucji, kwota ta nie będzie uwzględniana w dochodzie świadczeniobiorcy i jego rodziny przy ustalaniu prawa do wybranych świadczeń. Kto otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych? Świadczenie będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym , które spełniają następujące kryteria: mają ukończone 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mają odpowiednie oświadczenie, otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł miesięcznie. A także osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę więzienia. 500 plus dla niepełnosprawnych - od kiedy? Osoby, do których skierowany jest program, będą mogły starać się o świadczenie już od 1 października 2019 roku . Oznacza to, że pierwsze świadczenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone jeszcze w tym roku. Kryterium dochodowe - 500+ dla niepełnosprawnych? Świadczenie dostaną osoby, które nie otrzymują zapomogi od państwa lub ich świadczenia ze względu na całkowitą niezdolność do pracy nie przekraczają 1100 zł...

Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?
Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kiedy przysługuje? Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli po wyczerpaniu zwolnienia chorobowego wciąż jest niezdolny do pracy, jednak jego stan rokuje powrót do zdrowia pod warunkiem dalszego leczenia czy rehabilitacji. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres, który niezbędny jest do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż 12 miesięcy. Po tym terminie w razie braku odzyskania zdolności do pracy, pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kto może otrzymać? Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które opłacają składkę na to ubezpieczenie. Są to: Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę , wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę podczas pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy, Osoby wykonujące pracę agencyjną lub pracę na podstawie umowy zlecenia , lub na podstawie innej umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu; dotyczy także osób, które z nimi współpracują, Nianie , które wykonują pracę w ramach umowy uaktywniającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy, Duchowni, Osoby wykonujące służbę zastępczą . Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeśli niezdolność do...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik