mężczyzna pokazuje zasady zgłoszenia pracownika do ZUS
©Gajus/Fotolia

Zgłoszenie pracownika do ZUS - zasady

mężczyzna pokazuje zasady zgłoszenia pracownika do ZUS
©Gajus/Fotolia

Zgłoszenie do ZUS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia jest obowiązkiem płatnika składek, czyli pracodawcy.

 

Pracodawca musi zgłosić zatrudnionego do ZUS w terminie 7. dni od rozpoczęcia pracy przez pracownika. Zgłoszenie następuje na urzędowych formularzach lub elektronicznie, przy czym ta ostatnia forma jest obowiązkowa przy rozliczaniu składek za więcej niż pięciu pracowników.

Zgłoszenie pracownika do ZUS: obowiązek pracodawcy

Do ZUS musi zostać zgłoszona każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie:

  • każdej umowy o pracę,
  • umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług.

Do ZUS zgłasza pracownika płatnik składek, czyli po prostu pracodawca.

Zgłoszenie pracownika do ZUS: forma

Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie – w formie dokumentu elektronicznego; jest to obowiązkowa forma dla pracodawcy rozliczających składki dla więcej niż 5 osób.
  • w formie papierowej – na formularzach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego), lub na wydrukach z aktualnej wersji programu „Płatnik”. Takiego zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez przedstawiciela, w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika.

Zgłoszenie pracownika do ZUS: terminy

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeniowego, czyli podjęcia pracy – dla ubezpieczonych obowiązkowo. Termin ten oblicza się od dnia następnego po tym, w którym pracownik rozpoczął pracę.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01