kobieta w ciemnej marynarce
Image by LifetimeStock.com

Jesteś na urlopie wychowawczym? Zobacz ile przysługuje ci wolnego

kobieta w ciemnej marynarce
Image by LifetimeStock.com

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Jego długość jest uzależniona od stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy.

 

Jednakże jest jeszcze jeden czynnik, mający wpływ na długość przyznanego urlopu wypoczynkowego – są to wszelkie nieobecności, w tym urlop wychowawczy.

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu może zostać obniżony, gdy pracownik jest nieobecny w pracy przez minimum miesiąc. Każdy kolejny nieprzepracowany pełny miesiąc kalendarzowy skutkuje obniżeniem wymiaru urlopu wypoczynkowego o 1/12 w sytuacji, gdy nieobecność ta wynika z:

  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • lub gdy jest całkowicie nieusprawiedliwiona.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Jak relacja urlopu wychowawczego i urlopu wypoczynkowego wygląda w praktyce? W tym przypadku urlop wychowawczy jest pomniejszany w roku, w którym pracownica z urlopu wraca.

Przykład: Kobiecie przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego (pracuje na cały etat i jej staż pracy jest mniejszy niż 10 lat). Była na urlopie wychowawczym od 1 stycznia do 30 czerwca, czyli sześć pełnych miesięcy. W tej sytuacji wymiar przysługującego urlopu jest obniżony o 6/12, czyli o 10 dni. Kobiecie po powrocie z urlopu wychowawczego będzie się należało jeszcze pozostałych 10 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Przy obniżaniu urlopu wypoczynkowego nie bierze się pod uwagę już wykorzystanych jego dni. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie nabywa się praw do urlopu wypoczynkowego, a więc nie ma mowy o zaległym urlopie wypoczynkowym. Może jednak wykorzystać zaległy urlop, do którego nabyła prawo przed urlopem wychowawczym.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

"Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła!

zobacz 01:59