Zmartwiona kobieta
©vadymvdrobot/Fotolia

Wady i zalety spółki cywilnej

Zmartwiona kobieta
©vadymvdrobot/Fotolia

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wnoszą swoje wkłady.

Spółka cywilna: zalety

Spółka cywilna jest popularną formą współpracy, ponieważ łatwo ją założyć i prowadzić. Wystarczy zawrzeć umowę spółki, w której określa się jej cel gospodarczy i sposób jego realizacji. Poza tym istnieje duża swoboda co do postanowień tej umowy. Nie musi być sporządzona przez notariusza.

Spółka cywilna nie ma określonego minimalnego kapitału założycielskiego, można ją więc założyć dysponując dowolną kwotą. Koszty rejestracji i prowadzenia spółki są niskie. Każdy wspólnik musi się zarejestrować w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, do GUS oraz do urzędu skarbowego.

Spółka nie jest zobowiązana do odprowadzania osobnego podatku dochodowego – płacą go jedynie poszczególni wspólnicy. Co więcej, mogą oni wybrać formę płacenia tego podatku w formie zryczałtowanej, można też wybrać podatek liniowy. Każdy ze wspólników ponosi taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółka cywilna: wady

Spółka cywilna ma również wady – brak podmiotowości prawnej i zdolności do czynności prawnych powoduje, że zobowiązania zaciągają tak naprawdę wspólnicy na swoje konto. Spółka nie może w swoim imieniu nabywać mienia czy występować przed sądem. Jeśli dojdzie do konfliktu pomiędzy wspólnikami, to mogą powstać problemy z ich rozwiązaniem, ponieważ nie ma szczegółowych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek cywilnych.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie, całym swoim majątkiem, również osobistym – ta forma współpracy wymaga więc dużego zaufania między nimi. Dłużnik może żądać wykonania zobowiązania od każdego wspólnika z osobna, a późniejszych rozliczeń muszą oni dokonać między sobą.

Wadą jest też to, że spółkę cywilną można założyć jedynie w określonym celu gospodarczym, jeśli więc wspólna działalność dobrze się układa i wspólnicy chcą ją rozbudować, to muszą dokonać przekształcenia w spółkę jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36