bloki spółdzielcze
©Natalie Prinz/Fotolia

Co to jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu?

bloki spółdzielcze
©Natalie Prinz/Fotolia

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu daje prawo użytkowania mieszkania, a także wynajmowania go. Aby ustanowić to prawo, należy zawrzeć ze spółdzielnią mieszkaniową umowę pisemną, wnieść wkład mieszkaniowy, a następnie regularnie uiszczać konieczne opłaty. Prawo to jest niezbywalne i niedziedziczne.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu: charakter prawny

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu to prawo do korzystania z lokalu należącego do spółdzielni mieszkaniowej. Przysługuje jej członkom. Jest to jedna z form korzystania z lokali spółdzielczych. Uregulowane jest ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (patrz: tekst ustawy). Prawo to jest niezbywalne i nie może być dziedziczone. Może ono należeć do jednej osoby lub do małżonków.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu: ustanowienie

Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu następuje w formie pisemnej pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a przyszłym lokatorem. Osoba korzystająca z mieszkania musi być członkiem tej spółdzielni. Musi wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty za użytkowanie mieszkania spółdzielczego.

 

Możliwe jest również podpisanie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu znajdującego się w budynku, który dopiero powstaje. Wówczas spółdzielnia zobowiązana jest do udzielenia tego prawa po zakończeniu budowy, a przyszły lokator – do ponoszenia kosztów inwestycji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu: uprawnienia

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu daje przede wszystkim możliwość korzystania z mieszkania. Osoba, której to prawo przysługuje, może je wynajmować, w całości lub w części, lub oddawać do bezpłatnego użytkowania, również bez zgody spółdzielni. Zgoda jest jednak wymagana, jeśli powodowałoby to zmianę charakteru lokalu – np. miałoby tam zostać utworzone biuro. Jeśli charakter mieszkania nie uległby zmianie, ale wynajem łączyłby się ze zmianą opłat – za wodę czy wywóz śmieci, zależne od liczby zamieszkałych – wówczas korzystający z mieszkania spółdzielczego obowiązany jest powiadomić spółdzielnię na piśmie.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: wygaśnięcie

Prawo to wygasa wraz z ustaniem członkostwa lokatora w spółdzielni. Co więcej, spółdzielnia może pozbawić tego prawa lokatora, który zalega z uiszczaniem opłat za 6 miesięcy, który użytkuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem bądź dopuszcza się niszczenia wspólnych urządzeń czy rażąco narusza porządek, utrudniając innym korzystanie z lokali.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45