para dojrzałych ludzi
Image by LifetimeStock.com

Wielu emerytów decyduje się na dalszą pracę. To, czy mogą uzyskiwać dodatkowy przychód bez konsekwencji dla wysokości ich emerytury, zależy od tego, czy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

Dodatkowy przychód u ustawowego emeryta

Emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, nie są ograniczeni żadnymi limitami, jeśli chodzi o dodatkowy przychód. Zatem dodatkowe wynagrodzenie bez względu na jego wysokość, nie będzie miało wpływu na wymiar emerytury. W 2015 roku wiek emerytalny kobiet to 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Czyli na przykład w grudniu 2015 roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w marcu 1955 roku, a mężczyźni urodzeni w marcu roku 1950. Osiągnięcie ustawowo określonego wieku emerytalnego uprawnia do zakończenia zawodowej aktywności zawodowej, ale zakończenie tej aktywności nie jest obowiązkiem.

Dodatkowy przychód u osoby, która przeszła na wcześniejszą emeryturę

Osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę (czyli nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, a przysługuje im prawo do wcześniejszej emerytury) i jednocześnie podejmują dodatkowe zatrudnienie, ograniczone są pewnymi limitami.

 

Wysokość emerytury będzie zależeć od wysokości przychodów z dodatkowego źródła. Jako punkt odniesienia brana jest pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale. I tak emeryt, który osiągnął wynagrodzenie na poziomie nieprzekraczającym 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może liczyć na wypłatę całego świadczenia emerytalnego. W sytuacji, gdy jego zarobki zawierają się w granicy od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie emerytalne jest pomniejszone o kwotę, o jaką dodatkowy przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast całkowicie zawieszona zostaje wypłata emerytury w sytuacji, gdy emeryt w dodatkowej pracy przekroczył pułap 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowy przychód a wymiar podstawy emerytury

Praca w trakcie emerytury, jeśli były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, może wpłynąć na podniesienie podstawy wymiaru emerytury. W sytuacji, gdy wskaźnik podstawy wymiaru emerytury obliczony z uwzględnieniem dodatkowych zarobków okaże się wyższy od poprzedniego, emeryt po złożeniu odpowiedniego wniosku może liczyć na podwyższenie podstawy wymiaru emerytury.

 

Osoba w wieku przedemerytalnym, która decyduje się na podjęcie pracy, na mocy której będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zobowiązana jest zgłosić tę informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.