mężczyzna oblicza podatek
©wawritto/fotolia

Ile wynosi kwota wolna od podatku dochodowego?

mężczyzna oblicza podatek
©wawritto/fotolia

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu osoby fizycznej za dany rok podatkowy, od której nie trzeba opłacać podatku Jeśli dochód przekroczy tę kwotę – wówczas podatek dochodowy opłacany jest od nadwyżki ponad 3091 zł. Otrzymanie dochodu w kwocie wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PIT.

Kwota wolna od podatku dochodowego: co oznacza?

Kwota wolna od podatku to właściwie kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego. Jest to ustalona kwota, od której podatku tego nie trzeba odprowadzać. Określana jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W różnych krajach kwota ta jest różna, w różny sposób się ją oblicza. Na przykład w Polsce opłacone składki na świadczenia ubezpieczeniowe zmniejszają dochód, który podlega opodatkowaniu, zmniejszając również należny podatek.

Kwota wolna od podatku dochodowego: ile wynosi?

Aktualnie kwota zwolniona z opodatkowania to 3091 zł w skali roku. Podatek dochodowy wynosi 0 zł, jeśli suma rocznych dochodów nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

 

Jeśli zaś otrzymaliśmy dochody wyższe od tej kwoty, to należny podatek zostanie pomniejszony o 18% kwoty wolnej od podatku, czyli 556,02 zł.

Kwota wolna od podatku: jak obliczyć?

Zasady obliczania kwoty zwolnionej od podatku są następujące:

  • Podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia. Jeśli roczny przychód wynosi do 85 528 zł, to osoba taka płaci 18% podatek, pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 556,02 zł,
  • Obliczaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych,
  • Kwota podatku dochodowego należnego do zapłacenia zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Kwota wolna od podatku: deklaracja podatkowa

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli otrzymane przez nas dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, to i tak należy złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje podatkową. Wówczas, jeśli nasz dochód jest zwolniony z opodatkowania – zostanie nam zwrócona kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, jaką zapłaciliśmy w ciągu roku.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45