kalkulator i zeznania podatkowe
©ViennaFrame/Fotolia

Co oznacza faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie”?

kalkulator i zeznania podatkowe
©ViennaFrame/Fotolia

Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny.

Odwrotne obciążenie: co oznacza?

Odwrotne obciążenie to przeniesienie obowiązku poniesienia ciężaru opłaty podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów, do których stosuje się zasadę odwrotnego obciążenia, zawarta jest w ustawie o VAT. Ma ono miejsce jedynie wówczas, gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT.

Faktura „odwrotne obciążenie”

Faktura „odwrotne obciążenie” musi zawierać wszystkie elementy, niezbędne dla funkcjonowania faktury jako dokumentu, zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Nie ma jednakże obowiązku umieszczania na niej adnotacji „odwrotne obciążenie” – jeśli widnieje ono na fakturze, to ma to jedynie charakter informacyjny. Natomiast nawet jeśli adnotacja taka na fakturze nie zostanie umieszczona, to nie oznacza to, iż nabywca nie będzie miał obowiązku zapłacenia podatku, jeśli zgodnie z ustawą taki obowiązek na nim spoczywa. Jeśli zaś adnotacja zostanie umieszczona przez sprzedawcę wbrew przepisom ustawowym – wówczas obowiązek podatkowy nie powstanie.

Odwrotne obciążenie: zmiany w 2015 roku

Od 1 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja dotycząca odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Rozszerzyła ona katalog towarów objętych tą regulacją. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z odwrotnym obciążeniem, muszą złożyć informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Informacja taka powinna zawierać numer NIP, imię i nazwisko lub nazwę obu stron transakcji, a także łączną wartość towarów lub usług będących przedmiotem tych transakcji. Co więcej, odwrotne obciążenie będzie wtedy jeżeli łączna wartość towarów przekroczy 20 000 zł netto.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25