dwie osoby nad wykresami
Image by LifetimeStock.com

Czy doradztwo zawodowe może pomóc w osobistym rozwoju? Dla kogo jest i na czym polega?

dwie osoby nad wykresami
Image by LifetimeStock.com

Uczniowie, studenci, osoby bezrobotne, zaczynające swoją karierę, czy osoby, chcące lepiej poznać siebie – dla każdej z tych grup doradztwo zawodowe może stanowić pomoc w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy.

 

Coraz popularniejsza jest idea uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning). Bez względu na wiek warto doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę. W wyborze ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego może pomóc doradztwo zawodowe.

Doradztwo zawodowe – dla kogo?

Z doradztwa zawodowego mogą skorzystać:

  • uczniowie zastanawiający się nad wyborem szkoły (ponadgimnazjalnej i wyższej),
  • studenci szukający pomysłu na własny rozwój,
  • osoby bezrobotne, które wchodzą na rynek pracy (po szkole, przerwie związanej z macierzyństwem),
  • osoby zagrożone utratą pracy, które chciałyby się przekwalifikować,
  • osoby pracujące, które zastanawiają się nad zmianą zawodu,
  • wszyscy, którzy chcieliby poznać swój profil zawodowy i lepiej poznać swoje predyspozycje lub szukają inspiracji do rozwoju edukacyjnego czy zawodowego.

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych lub doradztwa grupowego.

Podczas indywidualnego spotkania z doradcą klient ma możliwość stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji. Spotkanie z doradcą stwarza przestrzeń do lepszego poznania siebie lub usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Proces ten odbywa się podczas rozmowy, jak i z wykorzystaniem różnorodnych testów (np. testów zainteresowań). Doradca zawodowy może pomóc również w napisaniu CV czy listu motywacyjnego i udzielić wskazówek na temat zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych.

 

Grupowe spotkania pozwalają np. na trening umiejętności interpersonalnych, czyli ćwiczenie umiejętności, które są cenione i wymagane przez pracodawców (np. umiejętność autoprezentacji czy współpracy w zespole). Może też być okazją do przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Forma i tematyka spotkań doradczych zależy od sytuacji danej osoby i możliwości doradcy.

Gdzie szukać doradcy?

Doradcy zawodowi usługi doradcze oferują w: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier, Ochotniczych Hufcach Pracy, urzędach pracy i innych instytucjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Okazją do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych jest również udział w projektach finansowanych ze środków europejskich, w których dla określonych grup docelowych (również dla dorosłych osób pracujących) przewidziane jest wsparcie doradcze.

Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48