dwóch mężczyzn przy biurku z kawą
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

(Nie)trudna rozmowa na temat podwyżki wynagrodzenia

Rozmowę o podwyżkę wynagrodzenia należy przeprowadzić rzeczowo. Warto wcześniej przygotować sobie argumenty, dzięki którym pokażemy szefowi, że zasłużyliśmy na większą pensję.

Rozmowę o podwyżkę wynagrodzenia należy przeprowadzić rzeczowo. Warto wcześniej przygotować sobie argumenty, dzięki którym pokażemy szefowi, że zasłużyliśmy na większą pensję.

 

Rzadko zdarza się, że to pracodawca wychodzi z inicjatywą podwyższenia wynagrodzenia. Dlatego pracownik, któremu zależy na zwiększeniu dochodów, może zaproponować takie negocjacje.

Przygotowanie do rozmowy o podwyżkę

Rozmowę o podwyżce wynagrodzenia należy potraktować jako spotkanie biznesowe, a do negocjacji trzeba się przygotować. Nie jest dobrym pomysłem, aby decydować się na taką rozmowę pod wpływem chwilowego impulsu. Od przygotowania będzie w dużej mierze zależał efekt negocjacji z pracodawcą. Dobrze przeprowadzić symulację takiej rozmowy wcześniej z kimś, kto wcieli się w rolę szefa. Takie doświadczenie pomoże zastanowić się nad możliwymi reakcjami na argumenty drugiej strony.

Argumenty w rozmowie o podwyżkę

Argumenty powinny być związane z obszarem zawodowym. Argumenty związane z życiem prywatnym (zwiększone wydatki związane z remontem mieszkania czy zaplanowanie dużych wakacji) nie są istotne dla pracodawcy. Zatem należy skupić się na konkretnych aspektach własnej pracy: może wraz ze stażem pracy, wzrosła odpowiedzialność i zakres obowiązków, może sukcesy pracownika bezpośrednio przyczyniły się do sukcesów firmy, może pracownik podniósł swoje kwalifikacje zawodowe i ma teraz wyższe kompetencje. Dobrą okazją do podjęcia rozmów o podwyżce może być moment zakończonego sukcesem projektu, dzięki któremu firma odniesie wymierne korzyści.

Sytuacja firmy a podwyżka wynagrodzenia

Podczas negocjacji należy wziąć pod uwagę również sytuację firmy. Jeśli prosperuje dobrze i prężnie się rozwija, a jej pozycja na rynku nie jest niczym zagrożona, wówczas można rozpocząć rozmowę na temat podwyżki. Natomiast czas, w którym firma przechodzi przez problemy i kryzys, może okazać się nie najlepszym momentem do rozmów na temat wzrostu wynagrodzenia.

Opanowanie podczas rozmowy o podwyżkę

Rozmowa o podwyżkę wynagrodzenia dla wielu osób jest sytuacją trudną i stresującą. Faktem jest natomiast, że opanowanie i spokój, a także pewność siebie, pomogą przeprowadzić tego typu negocjacje. W utrzymaniu emocji w ryzach pomoże wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy, ustalenie realistycznych oczekiwań i wybranie odpowiedniego momentu do podjęcia tematu zwiększenia wynagrodzenia. Może się też okazać, że bez względu na to jak dobrze przygotowany był pracownik i jak trafnych argumentów użył, usłyszy odmowę. To też moment, w którym reakcja pracownika będzie wpływała na kształtowany przez niego wizerunek.

 

Jeśli negocjacje nie zakończą się zgodnie z planem pracownika, może on poprosić o informację zwrotną od pracodawcy dotyczącą na przykład tego, jakie obszary swojej pracy powinien doskonalić, aby uzyskać podwyżkę. Jeśli natomiast zakończą się sukcesem, to nie pozostanie nic innego, jak satysfakcja i okazja do świętowania nowych warunków pracy.


mężczyzna za biurkiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o podwyżkę - jak napisać? Wzór, omówienie, argumenty
Podanie o podwyżkę - jak napisać? Wzór, omówienie, argumenty

Podanie o podwyżkę powinno spełniać wymogi formalne korespondencji oficjalnej. Sporządzając je, trzeba się wystrzegać form ekspresywnych i dbać o to, by argumenty zostały przedstawione rzeczowo i były podparte dowodami. Podwyżka – kiedy się należy? Podwyżka jest naturalnym roszczeniem pracownika o wysokim stażu pracy, który od lat gorliwie podchodzi do swoich obowiązków. Trzeba jednak umiejętnie o nią poprosić, by nie zepsuć opinii o sobie w oczach pracodawcy, a przede wszystkim przekonać go, że rzeczywiście zasługujemy na wyższą płacę. Aby prosić o podwyżkę , trzeba mieć do tego niepodważalne podstawy, które w razie potrzeby będzie można udowodnić zgromadzoną dokumentacją. Oprócz rzetelności i długiego stażu pracy podstawami do wnioskowania o podwyżkę mogą być: ukończenie dodatkowych kursów lub studiów podyplomowych , przejęcie nadprogramowych obowiązków zawodowych, szczególne zasługi dla podniesienia zysku lub prestiżu firmy, np. podpisanie ważnego kontraktu, zdobycie nagrody branżowej. Podanie o podwyżkę – czego się wystrzegać? Pisząc podanie o podwyżkę , należy pamiętać przede wszystkim o powoływaniu się na rzeczowe argumenty i o zachowaniu należytych form grzecznościowych. Nie powinny się tam znaleźć: argumenty związane z życiem prywatnym, np. trudności w spłacie kredytu czy większe potrzeby finansowe związane z narodzinami dziecka, porównywanie swojej płacy do pensji współpracowników ( wysokość pensji jest zwykle informacją utajoną, której oficjalnie nie mogą znać pracownicy), formy ekspresywne (w sposób emocjonalny wyrażające niezadowolenie z powodu zbyt niskiej płacy), groźby pod adresem pracodawcy (szantażowanie odejściem z pracy). Przed złożeniem podania o podwyżkę warto też...

Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość odprawy?
Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać. Wysokość odprawy: pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników , podlega przepisom ustawy o szczególnych warunkach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( tutaj znajduje się tekst tego aktu prawnego). Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika , a więc np. z powodów ekonomicznych, przysługuje odprawa: jeśli pracownik pracuje krócej niż dwa lata – odprawa powinna wynosić kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracuje 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia , jeśli zaś pracuje ponad 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Odprawy przysługują w przypadku zwolnień grupowych, czyli zwolnienia: Co najmniej 10 osób, gdy łącznie firma zatrudnia mniej niż 100 osób 10% załogi gdy firma zatrudnia od 100 do 300 osób 30 osób, gdy w firmie pracowało 300 lub więcej osób Przy zwolnieniu indywidualnym odprawa przysługuje, jeśli sytuacja firmy (problemy finansowe, likwidacja stanowiska, działu lub firmy) jest jedyną przyczyną zwolnienia. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 sygn. I PR 319/90 - należy to rozumieć jako sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika Wysokość odprawy: maksymalna wysokość Odprawa nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,...

Zdjęcie przedstawia kartkę papieru i długopis
©kim/fotolia
Styl życia
List intencyjny – kiedy warto go sporządzić?
List intencyjny jest oświadczeniem zawartym przez dwa podmioty gospodarcze w trakcie lub po zakończeniu negocjacji. Ma on dokładnie określać warunki umowy, dlatego stanowi obietnicę z obu stron, że kwestie ustalone w negocjacjach będą obowiązywały.

List intencyjny jest oświadczeniem zawartym przez dwa podmioty gospodarcze w trakcie lub po zakończeniu negocjacji. Ma on dokładnie określać warunki umowy, dlatego stanowi obietnicę z obu stron, że kwestie ustalone w negocjacjach będą obowiązywały.   List intencyjny ułatwia prowadzenie negocjacji i przyspiesza zawarcie umowy , daje też stronom większe poczucie bezpieczeństwa. Czym jest list intencyjny? List intencyjny jest wstępną, pisemną deklaracją zamierzeń dotyczących określonych działań. List intencyjny nie wiąże przyjmującego i składającego, w odróżnieniu od oferty przedwstępnej. Dlatego nie ma żadnej gwarancji na to, że zawarcie umowy faktycznie nastąpi. Jest to potwierdzenie, że obie strony chcą współpracować ze sobą i może zostać wystawiony przez osoby fizyczne i prawne. Przedsiębiorcy w liście intencyjnym mogą zaznaczyć datę rozpoczęcia i zakończenia negocjacji, a także inne kwestie, które wymagają omówienia. List intencyjny nie jest umową cywilnoprawną, dlatego też nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych . Jednak jeśli zostaną naruszone postanowienia listu intencyjnego (kiedy prowadzone są negocjacje z konkurencyjną firmą w tej samej sprawie) może prowadzić do odpowiedzialności, gdyż została naruszona umowa. Sygnatariusze wtedy ustanawiają karę umowną za niespełnienie zapisanych obowiązków. Dokument jest jednak przydatny, kiedy chcemy na papierze potwierdzić swoje intencje, bo spisanie listu traktowane jest poważniej od zawarcia umowy ustnej. Kiedy sporządzić list intencyjny? List intencyjny jest dokumentem, który zawierany jest przede wszystkim podczas negocjacji handlowych lub kiedy podsumowuje się dotychczasowe uzgodnienia. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą złożone transakcje, chcą omówić warunki współpracy i kiedy planują dłuższe negocjacje najczęściej...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner