Feromony to związki naturalnie występujące u ludzi i zwierząt. Odpowiadają m.in. za motywacje seksualne i zwiększenie pociągu seksualnego u przedstawicieli płci przeciwnej. Sztuczne feromony dostępne są, np. w perfumach. Ich rolą jest ułatwianie nawiązywania relacji międzyludzkich i stymulowanie pobudzenia seksualnego.

Reklama

Feromony działają nie tylko na osoby o różnych płciach. W przypadku homoseksualnych mężczyzn mózg reaguje na męskie feromony, w taki sam sposób jak u kobiety heteroseksualnej, a u homoseksualnych kobiet reakcja przebiega podobnie jak w mózgu heteroseksualnych mężczyzn.

Naturalne feromony – czym są i jak działają

Naturalne feromony płciowe wydzielane są m.in. przez skórę. Są to substancje lotne, które organizm produkuje w warunkach dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Feromony (związki semiochemiczne) wydzielane są przez organizmy osobników jednego gatunku. Składają się z wielu różnych związków chemicznych i są podstawą komunikacji (tzw. feromony agregacyjne), sposobem zwalczania konkurencji (feromony antagonistyczne) oraz bodźcem stymulującym zajście reakcji seksualnych (feromony płciowe). Działanie feromonów polega na bezpośrednim oddziaływaniu na centralny układ nerwowy i rejony w mózgu odpowiadające za emocje, wizję i uwagę.

Ze względu na typ wywołanego efektu, feromony dzielone są na:

  • wywoływacze – powodują u odbiorcy błyskawiczną reakcję i zmiany fizjologiczne.
  • podstawowe – ich działanie jest wydłużone w czasie a zmiany zachodzące u osobników płci przeciwnej są łagodne i stopniowe.

Inny podział feromonów uzależniony jest od płci. Typowe dla mężczyzn związki semiochemiczne to np. androstenol – inicjujący reakcje seksualne i androstenon – związek wzmacniający poczucie dominacji. Żeńskim feromonem jest np. estratetraenol, który powoduje pobudzenie seksualne i psychofizyczne.

Reklama

Sztuczne feromony w perfumach

W produktach feromonowych dostępne są sztucznie otrzymywane feromony damskie nazywane niekiedy „narkotykami miłości”. Ten bezwonny dodatek, znajdujący się chociażby w perfumach, ma sprawiać, że staniemy się bardziej pociągający, atrakcyjni i zwiększać nasze powodzenie u płci przeciwnej. Rolą perfum zawierających dodatek feromonalny jest ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów i zwiększanie motywacji seksualnej. Mimo braku naukowego potwierdzenia pozytywnego wpływu sztucznych feromonów na komunikację pomiędzy kobietami a mężczyznami, żadne analizy jednoznacznie nie przeczą temu faktowi.

Reklama
Reklama
Reklama