pan przegląda segregator z fakturami
©Andrey Popov/fotolia
Styl życia

Kiedy można wystawić fakturę kosztową?

Każdy przedsiębiorca w celu prowadzenia przez siebie danej działalności gospodarczej ponosi pewne koszty, będące kosztami uzyskania przychodu. Aby spełniać ten warunek, muszą one służyć uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodu. Koszty te wpływają na obniżenie podatku dochodowego.

Każdy przedsiębiorca w celu prowadzenia przez siebie danej działalności gospodarczej ponosi pewne koszty, będące kosztami uzyskania przychodu. Aby spełniać ten warunek, muszą one służyć uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodu. Koszty te wpływają na obniżenie podatku dochodowego.

Faktura kosztowa - definicja

Definicja faktury kosztowej wskazuje, że jest to dokument księgowy, wystawiony na zakupione przez firmę towary lub usługi, które niezbędne są dla osiągnięcia przez firmę przychodu, a więc dokumentuje te wydatki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Fakturę taką sporządza się według ogólnych zasad dotyczących faktur.

 

Jest to więc faktura na koszty zmniejszające dochód, a więc zmniejszające również podatek dochodowy. Koszty uzyskania przychodu odejmuje się od przychodu, aby wyliczyć dochód firmy. Następnie, po dokonaniu dopuszczalnych odliczeń, staje się on podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Faktura kosztowa: kiedy można ją wystawić?

Przedmiotem faktury kosztowej może być wszystko to, co nie jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży, a zakupione jest na potrzeby firmy i w celu prowadzenia przez niej konkretnej działalności gospodarczej. Są to środki służące do utrzymania przychodu przedsiębiorstwa.

 

Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy odliczenie podatku nie jest możliwe. Dzieję się tak w przypadku faktur z adnotacją „zw”, czyli zwolnionych z opodatkowania, jeśli zakup dokonany został na podstawie faktury wystawionej w procedurze marży, lub gdy faktura kosztowa została wystawiona przy sprzedaży mieszanej.

Poza wskazanymi przypadkami, nie można będzie odliczyć podatku w sytuacjach, gdy wystawienie faktury kosztowej jest niezgodne z prawem – dokumentuje zdarzenie, którego w rzeczywistości nie było, zdarzenie, które zostało już ujęte fakturą, kwota jest niezgodna z rzeczywistością, lub faktura dokumentuje czynność pozorną. Nie będzie takiej możliwości również wtedy, gdy nie zostanie na fakturze kosztowej podany numer NIP nabywcy, a także wtedy, gdy kupujący nie uzyska akceptacji sprzedającego w przypadku tzw. samofakturowania.

mężczyzna trzymający pieniądze
©ewakubiak/Fotolia
Styl życia
Co oznacza pojęcie dochodu brutto z działalności gospodarczej?
Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto.

Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto. Dochód brutto z działalności gospodarczej: podatek dochodowy Kwestie dotyczące obliczania podatku od dochodu z działalności gospodarczej regulują ustawy o podatku dochodowym – ustawa PIT (czyli o podatku dochodowym od osób fizycznych ) i CIT (o podatku dochodowym od osób prawnych).   Dochód z działalności ustalany jest w oparciu o księgi handlowe przedsiębiorstwa lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dochód brutto stanowi podstawę opodatkowania, i jest nim przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu. Dochód brutto z działalności gospodarczej: przychody i koszty Definicje przychodów i kosztów można znaleźć w ustawie o PIT. Określa ona też źródła przychodów. Zgodnie z zamieszczonymi w ustawie wyjaśnieniami, przychodami są otrzymane w danym roku pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń w naturze, wartość innych nieodpłatnych świadczeń . Ustawa reguluje też kwestię tego, co stanowi wyjątek od tej zasady.   Kosztami uzyskania przychodu są zaś wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania tego przychodu, lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia określonych wydatków do kosztów przychodu jest więc to, aby miały ścisły związek z prowadzoną działalnością. Kosztami takimi są wszelkie koszty związane z prowadzeniem takiej działalności, takie jak dokonywane zakupy, składki na ZUS , koszty związane z wypłatą wynagrodzeń . Ustawa wskazuje też, jakie wydatki nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Faktura imienna jest wystawiana tym kontrahentom, którzy są osobami fizycznymi .  Chcesz dofinansować działalność gospodarczą ze środków unijnych? Sprawdź, jak to zrobić .  Zanim postawisz pierwsze kroki w...

KObieta z dokumentami
©Picture-Factory/Facebook
Styl życia
Jak obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest przez przedsiębiorcę samodzielnie na podstawie uzyskanego przez niego w danym roku dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Obliczoną zaliczkę na podatek należy wpłacić na konto US.

Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest przez przedsiębiorcę samodzielnie na podstawie uzyskanego przez niego w danym roku dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Obliczoną zaliczkę na podatek należy wpłacić na konto US . Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: obowiązek obliczania Przedsiębiorcy zobowiązani są samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oblicza się ją od dochodu, czyli nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania. Wpłaca się ją do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Możliwe jest również rozliczanie PIT kwartalnie. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: skala podatkowa i podatek liniowy U podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej obowiązek odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego powstaje w miesiącu, w którym ich dochód przekroczy 3091 zł. Zaliczkę na podatek oblicza się narastająco – od dochodu osiągniętego od początku roku. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie miesięcznym: jak obliczyć Najpierw należy ustalić dochód – od przychodu za dany okres rozliczeniowy odjąć koszty jego uzyskania. Od kwoty dochodu odjąć należy możliwą do rozliczenia stratę z ubiegłych lat oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów. Otrzymany wynik to dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotych. Podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku – 18, 32 lub 19%. Następnie od podatku należy odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% od podstawy . W ten sposób otrzymuje się kwotę podatku należnego za cały rok. Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki już zapłacone w poprzednich...

Kobieta ze starannym manicure pracuje na laptopie.
Pixabay/Foundry /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Jakie wydatki wlicza się do kosztów uzyskania przychodu?
Samozatrudnienie umożliwia korzystanie z wielu ulg, np. z możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione podczas prowadzenia firmy wpływają na wysokość podatku dochodowego – im większe wydatki są uwzględnione w rozliczeniu, tym mniejszy podatek trzeba zapłacić. Warto więc wiedzieć, jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, bo ich wysokość wpływa na wysokość podatku.

Samozatrudnienie umożliwia korzystanie z wielu ulg, np. z możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione podczas prowadzenia firmy wpływają na wysokość podatku dochodowego – im większe wydatki są uwzględnione w rozliczeniu, tym mniejszy podatek trzeba zapłacić. Warto więc wiedzieć, jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, bo ich wysokość wpływa na wysokość podatku. Po co odlicza się koszty uzyskania przychodu? Obliczanie kosztów uzyskania przychodu jest jednym z etapów rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca musi zapłacić urzędowi skarbowemu kwotę, którą wylicza się odejmując od całkowitego przychodu firmy koszty, jakie zostały poniesione, żeby ten przychód uzyskać. W interesie przedsiębiorcy jest, aby mógł odliczyć jak największą część poniesionych wydatków. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdy z nich musi być przed urzędem skarbowym udokumentowany – rachunkiem, fakturą VAT lub umową kupna-sprzedaży. Poza tym udowodniony musi zostać ścisły związek poniesionego kosztu z działalnością firmy. To powoduje, że nie wszystkie koszty można odliczyć. Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu? Przedsiębiorca ma bardzo dużo możliwości odliczenia kosztów przychodu, zarówno tych poniesionych w wyniku zakupu środków trwałych (od kwoty 3500 zł netto), jak i pokrycia kosztów niematerialnych. Do pierwszej grupy należy zakup całego sprzętu biurowego (np. drukarek, biurek, faksów), a także podręczników, książek i czasopism związanych z działalnością firmy. W określonych przypadkach w koszty uzyskania przychodu można wliczyć zarejestrowany na firmę samochód. Profil działalności musi wówczas wymagać służbowego środka transportu. Do kosztów niematerialnych można natomiast zaliczyć m.in.:...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner