kilkulatek drapie się po głowie, trzyma książkę
Image by LifetimeStock.com

Metoda sylabowa – nauka sylab zamiast wymawiania pojedynczych spółgłosek

kilkulatek drapie się po głowie, trzyma książkę
Image by LifetimeStock.com

Nauka czytania sylabami, inaczej metoda symultaniczno-sekwencyjna, metoda krakowska (opracowana przez logopedę z Uniwersytetu Pedagogicznego – Jagodę Cieszyńską) lub metoda sylabowa polega na składaniu sylab w wyrazy, zanim dziecko nauczy się rozpoznawać pojedyncze litery.

 

Nauka czytania globalnego (całowyrazowego) i sylabowego to obecnie dwie metody czytania, które znajdują największe poparcie wśród językoznawców, logopedów i innych specjalistów, zajmujących się psychologią rozwojową dzieci. Osoby, które uczą się czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną, robią to płynnie i nie mają problemów z rozumieniem przeczytanego tekstu. Ma to długofalowe efekty, ponieważ dzieci, które szybko czytają i rozumieją przeczytany tekst, odnoszą zwykle większe sukcesy w szkole niż rówieśnicy.

Nauka czytania sylabami krok po kroku

Na początku dziecko poznaje pojedyncze samogłoski, a następnie sylaby. Nie uczy się rozpoznawania pojedynczych spółgłosek. Sylaby należy zapisywać drukowanymi literami.

 

  • Od samogłosek prymarnych (ustnych – A, U, I, O, E, Y) do sylab otwartych (zakończonych samogłoską, jak np. w wyrazie pa-sy).
  • Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów złożonych z samych sylab otwartych, np. KA-WA.
  • Wymawianie sylab zamkniętych (zakończonych spółgłoską).
  • Wymawianie nowych sylab otwartych i zamkniętych.
  • Czytanie tekstu. Ważne jest, żeby był to tekst przeznaczony do nauki czytania, a nie fragment baśni czy bajki (im bardziej język przypomina codzienną mowę, tym lepiej).

 

Możliwy jest zakup książek, które w tekście mają wyróżnione kolorem sylaby.

Nauka czytania sylabami opiera się na schemacie – powtarzanie – rozumienie – nazywanie

Dziecko powtarza brzmienie sylaby po rodzicu lub nauczycielu. Wymawianie należy połączyć z pokazywaniem, np. przy Y można podnieść do góry ręce. Kolejny etap, czyli rozumienie, polega na tym, że jedna osoba (może to być zarówno rodzic, jak i dziecko) pokazuje samogłoskę, druga ją wymawia. Jeżeli dziecko ma problemy z nazwaniem samogłoski, można pomóc mu, wspomagając rozpoznanie litery gestami. Rozumienie polega na wymienności ról - raz dziecko „uczy” dorosłego, raz dorosły dziecko.

Skuteczność metody symultaniczno-sekwencyjnej

Metoda symultaniczno-sekwencyjna daje duże efekty, dzięki aktywizacji obu półkul – lewej i prawej. Przy tradycyjnej metodzie nauki czytania – głoskowaniu (poznawania pojedynczych liter), uaktywnia się tylko lewa półkula, dlatego dzieci najczęściej nie rozumieją, co przeczytały (prawa odpowiedzialna jest za kompleksowe postrzeganie liter). Synchronizacja lewej i prawej półkuli sprawia, że mózg dziecka łączy dźwięk z ruchem i obrazem. Dziecko, które czyta metodą sylabową jest w stanie ze szczegółami odtworzyć fabułę.

 

Metoda sylabowa sprawia, że czytanie przychodzi dziecku z łatwością, dzięki czemu rodzi się w nim pasja do czytelnictwa.

Przeładuj

Michał Szpak ostro do swojej przyjaciółki w "The Voice of Poland"! Jej udział zaszkodzi ich prywatnym relacjom?

zobacz 01:04