Obowiązek noszenia maseczek. To jest zwolniony z obowiązku zasłaniania oczu i ust?
East News

Od dziś obowiązek noszenia maseczek! Ale w niektórych sytuacjach będziemy MUSIELI je zdjąć! Kiedy?

Obowiązek noszenia maseczek. To jest zwolniony z obowiązku zasłaniania oczu i ust?
East News

Od dziś, czyli 16 kwietnia obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Rozporządzenia należy przestrzegać aż do odwołania. Są jednak przypadki, w których trzeba będzie odsłonić nos i usta na żądanie. Kto może tego od nas zażądać?

Ministerstwo Zdrowia przewidziało również przypadki osób, które są zwolnione z noszenia maseczek. Kogo i kiedy nie dotyczy przepis? 

Zobacz także: Jak samodzielnie zrobić maseczkę ochronną na twarz? Przedstawiamy kilka sposobów!

Obowiązek noszenia maseczek od 16 kwietnia. Kto jest zwolniony z zasłaniania nosa i ust? 

Od czwartku 16 kwietnia w całej Polsce obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Można ją kupić lub wykonać samodzielnie. Ministerstwo Zdrowia uszczegółowiło przepisy o obowiązku zakrywania nosa i ust. Zaakcentowano również przypadki, w których noszenie maseczki nie będzie obowiązywało, jednak to nie będzie zwalniało z zachowania bezpiecznej odległości. Kogo i w jakich sytuacjach nie dotyczy używanie maseczki ochronnej? 

Rozporządzenie o konieczności noszenia maseczek ochronnych nie dotyczy

  • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 roku życia;
  • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
  • duchownego sprawującego kult religijny;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Przewidziano również sytuacje, w których będzie należało na żądanie ściągnąć maseczkę ochronną. Mogą tego egzekwować: 

  • organy uprawnione w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości, np. w trakcie kontroli policyjnej;
  • inne osoby w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Więcej przepisów dotyczących noszenia maseczek znajdziecie na gov.pl.

Zobacz także: Żabka sprzedaje najtańsze maseczki jednorazowe. Ile kosztują i czy obowiązuje limit przy zakupie?

Ministerstwo Zdrowia sprecyzowało zapis odnośnie obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są m. in. dzieci do lat 4, osoby z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub głęboką. 

Maseczki ochronne przeciwko koronawirusowi. Kto i kiedy musi je nosić?
East News

Przewidziano również sytuacje, w których egzekwowane może być osłonięcie ust i nosa w miejscu publicznym, np. w trakcie kontroli policyjnej lub w trakcie weryfikacji tożsamości przez inne osoby. 

Koronawirus w Polsce
East News

 

Więcej na temat koronawirus
Przeładuj

Kaczorowska, Krupa, Przybysz... Dla tych gwiazd to pierwszy Dzień Matki! Kto jeszcze został mamą w ostatnich miesiącach?

zobacz 01:58