smutny chłopiec siedzi sam
© hikrcn/Fotolia.com

Skąd bierze się syndrom DDA, czyli syndrom dorosłych dzieci alkoholików?

smutny chłopiec siedzi sam
© hikrcn/Fotolia.com

Dorosłe dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne. Często mają problemy z tworzeniem satysfakcjonujących związków. Mogą wiązać się z ludźmi uzależnionymi od różnych substancji lub same popadają w nałogi.

 

Przyczyn syndromu DDA upatruje się w nieprawidłowych wzorcach wyniesionych z domu rodzinnego, w którym przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu.

Jak zachowuje się alkoholik?

U alkoholika potrzeba wypicia alkoholu dominuje nad innymi potrzebami. Dla kolejnej butelki jest on w stanie okłamywać najbliższych, wyprzedawać przedmioty z domu rodzinnego, czy też  zaciągać kredyty. Jego zachowanie po alkoholu bywa nieprzewidywalne. Z ciepłego człowieka może przeistaczać się w agresywną osobę, może popadać w stany obojętności lub zachowywać się w sposób kompromitujący.

Jak zachowanie alkoholika wpływa na funkcjonowanie rodziny?

Rodzina angażuje się w „zacieranie śladów” po ekscesach osoby uzależnionej od alkoholu. W tym celu nierzadko okłamują innych, wymyślają alibi dla niedyspozycji alkoholika, np. w pracy. Dostosowują rytm swojego życia do rytmu jego ciągów alkoholowych. Jeśli po piciu alkoholu staje się on agresywny, tak planują swój dzień, żeby w odpowiednim momencie zniknąć mu z oczu.

 

Mogą również angażować się w walkę z chorobą. Usiłują na przykład przekonać go, żeby przestał pić, chowają alkohol, zabierają pieniądze.

Jaki wpływ ma uzależnienie w rodzinie na dziecko, które się w niej wychowuje?

Nietrudno się domyślić, że wszystkie działania podejmowane w związku z zachowaniem osoby uzależnionej wymagają dużego zaangażowania ze strony pozostałych członków rodziny. Nastroje i problemy tej osoby, jej stan zdrowia, a czasem także sukcesy związane z chwilowym zaprzestaniem picia są najważniejszym czynnikiem, który spaja rodzinę. Życie innych jej członków jest mniej istotne. Rozwój, wychowanie i nauka dzieci schodzą na drugi plan. Mechanizmy przystosowawcze, które w tej sytuacji wykształcają się u dzieci, przenoszą się później na ich dorosłe życie. Najczęściej są jednak one nieadekwatne do sytuacji, z którymi dorosłe dziecko alkoholika musi radzić sobie w życiu, utrudniają przystosowanie społeczne i powodują cierpienie. Mechanizmy te można jednak przepracować podczas terapii lub mitingów DDA.

Przeładuj

Mikołaj i Sylwia wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Mają jeden warunek!

zobacz 01:36