dzieci w przedszkolu
© highwaystarz/Fotolia.com

Zaburzenia hiperkinetyczne u dziecka – przyczyny, objawy i leczenie

dzieci w przedszkolu
© highwaystarz/Fotolia.com

Zaburzenia hiperkinetyczne, inaczej nadpobudliwość ruchową, można leczyć. Dziecko wysyłane jest na sesje do terapeuty i dodatkowo otrzymuje specjalnie dobrane do niego leki.

 

Nadmierna aktywność, niemożność skupienia uwagi na lekcjach lub ciągłe przeszkadzanie w klasie może być objawem zaburzeń hiperkinetycznych. Dziecko z tym schorzeniem można leczyć za pomocą leków lub psychoterapii.

Czym są zaburzenia hiperkinetyczne?

Zaburzenia hiperkinetyczne ujawniają się we wczesnej fazie dzieciństwa i odznaczają się:

 • brakiem wytrwałości w wykonywaniu zadań przez dziecko,
 • szybką zmianą uwagi,
 • nadmierną aktywnością,
 • impulsywnością dziecka.

Schorzenie uwarunkowane jest częściowo genetycznie. Jego przyczyną są zaburzenia w połączeniach neuronalnych, które prowadzą do zakłóceń pracy mózgu. Mogą się objawiać zaburzeniami:

 • nastroju dziecka,
 • poziomu jego pobudzenia,
 • pamięci,
 • oraz umiejętności wykonywania poleceń.

Co wpływa na występowanie zaburzeń hiperkinetycznych u dziecka?

Nadpobudliwość psychoruchowa występuje rodzinnie. Na jej rozwój wpływa przebieg ciąży i przyjmowane przez ciężarną substancję psychoaktywne (narkotyki, alkohol itp.). Dodatkowo naturalny wpływ na chorobę ma środowisko w jakim wychowuje się dziecko.

Jak zachowuje się dziecko z nadpobudliwością psychoruchową?

Dziecko które cierpi na zaburzenia hiperkinetyczne:

 • robi bezmyślne błędy,
 • jest głośne,
 • nie potrafi być cierpliwe,
 • nie udaje mu się wykonywać poleceń,
 • szybko się nuży,
 • łatwo się rozprasza,
 • ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy.

Często również zagrożone jest złymi ocenami w szkole i izolacją w klasie. Nie potrafi ono współpracować z rówieśnikami, grać z nimi w gry zespołowe lub przygotowywać wspólnych projektów. W efekcie obniża się jego samoocena i jest większe prawdopodobieństwo, że może trafić w złe towarzystwo.

Jak leczyć zaburzenia hiperkinetyczne?

Badania pokazują (zobacz badania) , że w przypadku występowania zaburzeń hiperkinetycznych leki są pomocne. Najlepiej działają, gdy są stosowane jako element terapii obejmującej również psychoterapię, w tym rozmowy z rodziną i nauczycielami.

Do kogo się zwrócić w przypadku, gdy dziecko ma objawy zaburzeń hiperkinetycznych?

Dziecko u którego zaobserwowano zachowania wskazujące prawdopodobieństwo występowania zaburzeń hiperkinetycznych, powinno być wysłane do pediatry lub lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie do psychiatry dziecięcego. Postawi on diagnozę, wskaże leczenie oraz pomoże przygotować odpowiednie metody uczenia dziecka w szkole.

 

Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30