Party Stories
Doda w zielonej marynarce
Agnieszka Woźniak Starak w białym t-shircie na konferencji Big Brothera
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
dzieci się bawią
© Oksana Kuzmina/Fotolia.com
Styl życia

Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – jak radzić sobie w szkole?

Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym uczęszczają do szkoły tak samo, jak ich rówieśnicy. Mają jednak wymagania dostosowywane do swoich możliwości. Powinny także być pod opieką oligofrenopedagoga, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym uczęszczają do szkoły tak samo, jak ich rówieśnicy. Mają jednak wymagania dostosowywane do swoich możliwości. Powinny także być pod opieką oligofrenopedagoga, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

Dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim nie musi chodzić do szkoły integracyjnej, ponieważ coraz więcej placówek zatrudnia specjalistów oligofrenopedagogiki.

 

Upośledzenie umysłowe jest dość szerokim terminem i wiąże się z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Oznacza obniżenie poziomu intelektualnego, które pojawia się w dzieciństwie lub jest wrodzone. Lista chorób, w wyniku których może pojawić się upośledzenie umysłowe jest bardzo długa i obejmuje m.in. toksoplazmozę, zespół Retta, zaburzenia ze spektrum autyzmu czy alkoholowy zespół płodowy (FAS).

 

Obecnie psycholodzy i pedagodzy, starają się unikać określenia „upośledzenie umysłowe”, który choć jest oficjalnym terminem medycznym, stygmatyzuje i ma bardzo negatywny wydźwięk. Częściej stosowany jest neutralny odpowiednik – „niepełnosprawność intelektualna”.

 

Upośledzenie rozwoju intelektualnego diagnozuje się na podstawie testów inteligencji i ich wyników, najczęściej podawanych w skali Wechslera. Jeśli dziecko osiągnie rezultat w przedziale 69-55 II (Iloraz Inteligencji) Weschslera, stawiana jest diagnoza o niepełnosprawności intelektualnej.

Jak funkcjonuje dziecko z niepełnosprawnością umysłową?

Nie jest łatwo ogólnie scharakteryzować dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, ponieważ ich funkcjonowanie jest bardzo różne, tak samo jak różnią się dzieci z normą rozwojową. Podczas gdy przy niepełnosprawności umiarkowanej i głębokiej zachowania stają się bardziej typowe dla danej grupy, wszelkie generalizacje dla niepełnosprawności lekkiej są krzywdzące i umacniają stereotypy. Niemniej faktem jest, że pojawiają się charakterystyczne trudności, które dziecku trudno przezwyciężyć. Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym:

  • mają problem z myśleniem abstrakcyjnym, czyli operowaniem pojęciami, które odnoszą się do bardziej skomplikowanych zjawisk i przedmiotów,
  • mają słabszą pamięć,
  • zauważają mniej szczegółów i nie są tak spostrzegawcze,
  • z większą trudnością uogólniają zjawiska i wyciągają wnioski,
  • lepiej radzą sobie z myśleniem konkretno-obrazowym, czyli na precyzyjnych przykładach.

Nie mają natomiast problemów z socjalizacją, czyli funkcjonowaniem w grupie, a jeżeli takie trudności się pojawiają, wynikają z różnic indywidualnych.

Dziecko z upośledzeniem umysłowym w szkole

Dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną, również funkcjonują w systemie edukacyjnym, czyli chodzą normalnie do szkoły razem ze swoimi rówieśnikami. Jednak ze względu na specyficzne trudności, program nauczania i sposób przekazywania treści przez nauczycieli powinien być dostosowany do możliwości dziecka. Materiał omawiany na lekcji jest traktowany nie jako obowiązkowe treści do opanowania, ale jako pretekst do przekazywania podstawowych informacji o świecie.

 

W szkole, w której jest uczeń o tak specjalnych wymaganiach edukacyjnych, powinien być zatrudniony specjalista, czyli oligofrenopedagog. Jest to pedagog, który ma dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, by podczas nich stymulować rozwój intelektualny dziecka.

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne. Najczęściej trudności z funkcjonowaniem w klasie i szkole są konsekwencją tego, w jaki sposób pozostali uczniowie traktują dziecko – czy nie zdarzają się złośliwości, szykany, wykluczanie go z grupy. Wiele zależy od wychowawcy i tego, w jaki sposób nastawi swoich wychowanków, którzy powinni wiedzieć, że każdemu należy się szacunek. 


 
  • Jaką książkę wybrać dla dziecka? Sprawdź!

symbol niepelnosprawnosci
© imagesbyhope/Fotolia.comkaragrubis
Styl życia
Czym charakteryzuje się upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym?
Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają możliwości zbliżone do dzieci w wieku 10-12 lat. Są w stanie nawiązywać prawidłowe kontakty społeczne, wykonywać pracę zawodową. Osoba z upośledzeniem umiarkowanym może mieć problem z przestrzeganiem norm społecznych i nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi.

Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają możliwości zbliżone do dzieci w wieku 10-12 lat. Są w stanie nawiązywać prawidłowe kontakty społeczne, wykonywać pracę zawodową. Osoba z upośledzeniem umiarkowanym może mieć problem z przestrzeganiem norm społecznych i nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi.   Osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie jest w stanie wykonywać wszystkich czynności umysłowych, które może wykonać osoba bez tego typu zaburzeń. Upośledzenie intelektualne spowalnia proces nauki, przystosowania społecznego, nawiązywania kontaktów międzyludzkich, uniezależnienia się od rodziny oraz usamodzielnienia się. Definicja niepełnosprawności intelektualnej Niepełnosprawność intelektualna (nazywana też upośledzeniem intelektualnym lub obniżeniem możliwości intelektualnych) jest zaburzeniem rozwoju. Może dojść do niego na skutek choroby, wady wrodzonej bądź urazu. Upośledzenie intelektualne ma 4 poziomy: lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie. Warto pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz trwałym zaburzeniem psychicznym. Osoba o obniżonych możliwościach intelektualnych może mieć problemy z wykonywaniem następujących czynności : porozumiewanie się z innymi ludźmi, nawiązywanie relacji międzyludzkich , podejmowanie decyzji, samodzielne wykonywanie codziennych obowiązków (na przykład w zakresie higieny, zdrowia lub bezpieczeństwa), przyswajanie wiedzy, wykonywanie obowiązków zleconych w pracy, myślenie abstrakcyjne, organizowanie czasu wolnego.   Poziom inteligencji oznacza się za pomocą skali IQ Wechslera. Iloraz inteligencji poniżej 70 jednostek w skali Wechslera świadczy o niepełnosprawności umysłowej. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Osoba upośledzona umysłowo w stopniu lekkim...

Chłopiec z zespołem Downa
©Joni Hofmann/Fotolia
Styl życia
Objawy zespołu Downa: charakterystyczny wygląd i upośledzenie
Objawów zespołu Downa jest bardzo wiele, jednak nie występują one jednocześnie u jednej osoby. U większości dotkniętych tą chorobą występują natomiast charakterystyczne cechy w budowie twarzy i głowy. Bardzo częste są także problemy ze słuchem, z oczami oraz upośledzenie umysłowe.

Objawów zespołu Downa jest bardzo wiele, jednak nie występują one jednocześnie u jednej osoby. U większości dotkniętych tą chorobą występują natomiast charakterystyczne cechy w budowie twarzy i głowy. Bardzo częste są także problemy ze słuchem, z oczami oraz upośledzenie umysłowe. Zespół Downa objawia się w wyglądzie głowy Osoby z zespołem Downa najczęściej mają płaski profil twarzy, krótkogłowie, spłaszczoną potylicę, a także skośnie ustawione szpary powiekowe, które są jednocześnie wąskie i krótkie.   Do typowych rysów osób z zespołem Downa należą małe i wąskie usta, nisko osadzone małe uszy oraz mały, spłaszczony nos. Osoby z zespołem Downa często wysuwają język na zewnątrz, ponieważ w jamie ustnej ma on mało miejsca. Choroba przejawia się też w innych cechach oczu – na tęczówce występują jasne plamki, soczewka jest punktowo zmętniona. Chorzy na zespół Downa cierpią zwykle na krótkowzroczność, mają zeza lub oczopląs . Objawy zespołu Downa na całym ciele Zespół Downa sprawia, że osoby cierpiące na tę chorobę rodzą się z krótką szyją i fałdem skóry na karku – ten znika po 12 miesiącach życia. Powoduje też nieprawidłową budowę dłoni, w tym bruzd oraz palców. Mogą występować też nieprawidłowości w całym układzie kostnym oraz w układzie moczowo-płciowym. Upośledzenie umysłowe objawem zespołu Downa Bardzo często występujący objaw zespołu Downa to niepełnosprawność intelektualna. Upośledzenie może być lekkie do umiarkowanego. W zależności od stopnia niepełnosprawności osoby cierpiące na tę chorobę są w stanie wykonywać samodzielnie codzienne czynności lub wymagają stałej opieki.  

znak niepełnosprawności
© mbruxelle/Fotolia.com
Styl życia
Pięć grup przyczyn niepełnosprawności intelektualnej
Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej są czynniki genetyczne, środowiskowe lub schorzenia w okresie dzieciństwa. Największą grupą przyczyn są zaburzenia w rozwoju embrionalnym, np. urazy mechaniczne i infekcje bakteryjne.

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej są czynniki genetyczne, środowiskowe lub schorzenia w okresie dzieciństwa. Największą grupą przyczyn są zaburzenia w rozwoju embrionalnym, np. urazy mechaniczne i infekcje bakteryjne.   Czynniki uszkadzające płód i powodujące niepełnosprawność umysłową mogą działać w okresie prenatalnym oraz postnatalnym. Podział przyczyn niepełnosprawności Wśród przyczyn niepełnosprawności intelektualnej można wyróżnić pięć grup: zaburzenia w rozwoju embrionalnym, zaburzenia okołoporodowe, czynniki genetyczne, schorzenia w okresie dzieciństwa, czynniki środowiskowe. Zaburzenia w rozwoju embrionalnym – największa grupa przyczyn niepełnosprawności Czynniki negatywnie wpływające na rozwój embrionalny płodu to zaburzenia chromosomalne i aberracje chromosomowe . Na zaburzenia chromosomalne płód jest najbardziej narażony w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Ich przyczynami mogą być, np. urazy mechaniczne, zatrucia alkoholem, infekcje bakteryjne, wirusy i pasożyty (np. toksoplazmoza ). Inne czynniki uszkadzające płód w łonie matki to promienie Roentgena i zaburzenia hormonalne matki.    Aberracje chromosomowe to inaczej mutacje chromosomowe . Dochodzi do nich pod wpływem czynników mutagennych (np. promieniowania ultrafioletowego) lub spontanicznie. Polegają na zmianie w strukturze lub liczbie chromosomów. Sprzyjają wystąpieniu zaburzeń takich jak: zespół Downa (spowodowany obecnością jednego dodatkowego chromosomu 21), zespół Klinefeltera (polegający na obecności co najmniej jednego dodatkowego chromosomu X) lub zespół Turnera (całkowity lub częściowy brak jednego z chromosomów X).  Zaburzenia perinatalne Okres perinatalny obejmuje ostatni trymestr ciąży,...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner