mężczyzna pracuje przed komputerem
©lulu/fotolia
Styl życia

Kiedy przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika.

Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje?

Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Wypłacane jest wtedy, gdy pracownik przechodzi na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także jeśli pracownik przechodzi na wcześniejszą emeryturę.

 

Odprawa emerytalna przyznawana jest bez względu na inne świadczenia, czyli wypłacona musi być również w sytuacji zwolnień grupowych, jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty. Przysługuje bez względu na staż pracy. Nie jest także zależna od tego, na podstawie jakiej umowy o pracę opierało się zatrudnienie. Dotyczy jednak tych umów, które ujęte są w kodeksie pracy, a więc nie obejmuje zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz – jeśli więc zostanie wypłacona przez jednego z pracodawców, to od drugiego już nie przysługuje. Nie zostanie również wypłacona, jeśli pracownik wcześniej pobrał odprawę rentową.

 

Za niewypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi, który spełnia warunki do otrzymania odprawy emerytalnej, grozi pracodawcy kara grzywny.

Odprawa emerytalna: ile wynosi

Odprawa emerytalna co do zasady wypłacana jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość nie jest zależna od stażu pracy. W umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym mogą być jednak określone wyższe kwoty odprawy emerytalnej. Poza tym wyższe odprawy mogą przysługiwać na mocy odrębnych przepisów – tak jest w sytuacji nauczycieli, urzędników państwowych czy pracowników samorządowych. W przypadku urzędników państwowych i pracowników samorządów wysokość odprawy zależy od stażu pracy.

kobieta z mężczyzną w garniturze
© contrastwerkstatt/fotolia
Styl życia
Kiedy i komu przysługuje odprawa rentowa?
Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem przysługującym pracownikowi od pracodawcy. Aby ją otrzymać trzeba spełnić wymagania dla otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy musi być ściśle związane z nabyciem tego uprawnienia.

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem przysługującym pracownikowi od pracodawcy. Aby ją otrzymać trzeba spełnić wymagania dla otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy musi być ściśle związane z nabyciem tego uprawnienia. Odprawa rentowa: kiedy przysługuje? Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę pracownikom , którzy przechodzą na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu pracownik został uznany za niezdolnego do pracy .   Pomiędzy zakończeniem zatrudnienia z powodu przejścia na rentę a spełnieniem wymagań do uzyskania tej renty musi istnieć związek przyczynowy i czasowy. Ustanie stosunku pracy musi mieć więc ścisły związek z tym, że pracownik nie może pracować z powodu niezdolności do pracy, na podstawie czego przysługuje mu renta. Może się jednak zdarzyć tak, że przed pobraniem odprawy rentowej przebywał on przez kilka miesięcy na zwolnieniu, pobierając zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny – nie pozbawia go to prawa do odprawy rentowej. Nie przysługuje ona natomiast pracownikowi, który przechodzi na świadczenie przedemerytalne .   Jeśli pracownik już raz pobrał odprawę rentową, to później nie będzie mu ona przysługiwała. Pobranie odprawy rentowej sprawia również, że pracownik nie będzie miał prawa do otrzymania w późniejszym terminie odprawy emerytalnej. Odprawa rentowa: ile wynosi? Odprawa rentowa wynosi kwotę równą jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie z okresu, który poprzedza pobranie tej odprawy. Dla wysokości obliczenia odprawy nie ma znaczenia staż pracy .   Odprawa rentowa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obowiązuje z mocy prawa. Nie ma jednak przeszkód, aby wysokość odprawy była wyższa – może to być określone w umowie o pracę ,...

Mężczyzna w garniturze trzyma pióro w ręce
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Odprawa emerytalna – finansowy dodatek dla nauczycieli
Odprawa emerytalna – finansowy dodatek dla nauczycieli

Nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę należy się odprawa emerytalna, niezależnie od tego, czy był zatrudniony na podstawie mianowania, czy na umowę o pracę. Jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy. Zasady udzielania odprawy emerytalnej nauczyciela reguluje art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Odprawa emerytalna nauczyciela – zasady przydzielania Jeśli nauczyciel pracował w szkole krócej niż 20 lat, należy mu wypłacić wynagrodzenie równe podwójnej pensji z ostatniego miesiąca pracy. Jeśli nauczyciel pracował w szkole dłużej niż 20 lat, przysługuje mu potrójna pensja. Nauczyciel, który był jednocześnie pracownikiem pedagogicznym i administracyjnym, otrzymuje odprawę emerytalną z obu stosunków pracy . Z kolei, jeśli pracownik szkoły wykonywał pracę pedagogiczną i administracyjną w różnych okresach czasu (np. 15 lat pracował w sekretariacie, a przez 10 lat jako pedagog), to wysokość odprawy emerytalnej zależy od stanowiska, na jakim był zatrudniony tuż przed przejściem na emeryturę (pracownik niepedagogiczny otrzymuje po 20 latach pracy – sześciokrotność pensji, po 15 latach – trzykrotność, a po 10 latach podwójną pensję). Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, ustala, które miejsce pracy jest jego podstawowym – jeśli ma różny wymiar zajęć, decyduje liczba godzin, jeśli taki sam – dowolnie wybiera szkołę, od której chce otrzymać odprawę emerytalną (nauczycielowi przysługuje jedna odprawa emerytalna niezależnie od liczby placówek, w których był zatrudniony). Odprawy emerytalnej nie otrzymuje nauczyciel, który został zwolniony dyscyplinarnie lub wygasł stosunek pracy , np. pracownik przez trzy miesiące przebywał w zakładzie karnym.  

Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość odprawy?
Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać. Wysokość odprawy: pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników , podlega przepisom ustawy o szczególnych warunkach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( tutaj znajduje się tekst tego aktu prawnego). Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika , a więc np. z powodów ekonomicznych, przysługuje odprawa: jeśli pracownik pracuje krócej niż dwa lata – odprawa powinna wynosić kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracuje 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia , jeśli zaś pracuje ponad 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Odprawy przysługują w przypadku zwolnień grupowych, czyli zwolnienia: Co najmniej 10 osób, gdy łącznie firma zatrudnia mniej niż 100 osób 10% załogi gdy firma zatrudnia od 100 do 300 osób 30 osób, gdy w firmie pracowało 300 lub więcej osób Przy zwolnieniu indywidualnym odprawa przysługuje, jeśli sytuacja firmy (problemy finansowe, likwidacja stanowiska, działu lub firmy) jest jedyną przyczyną zwolnienia. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 sygn. I PR 319/90 - należy to rozumieć jako sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika Wysokość odprawy: maksymalna wysokość Odprawa nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,...

Nasze akcje

Poznaj Huawei Mobile Services i ciesz się wyjątkowymi funkcjami w przyjaznym ekosystemie

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Newsy

To zdrowy i ekologiczny nawyk, który pozwoli ci zadbać o siebie i środowisko

Partner
Newsy

Bo należy ci się komfort! Zabiegi EMSELLA i EXILIS ULTRA 360 na nietrzymanie moczu

Partner