kobieta w marynarce z okularami
Flickr/Steve wilson/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Jak rozwiązać umowę z wypowiedzeniem, czyli na co może sobie pozwolić pracownik

kobieta w marynarce z okularami
Flickr/Steve wilson/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Rozwiązanie umowy o pracę może mieć różne formy, nawet ustną. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie pisemne, nie zawsze jednak można je złożyć. Jak zrezygnować z pracy, żeby nie naruszyć kodeksu?

Pracownik a pracodawca

Rozwiązanie umowy ze strony pracownika jest dużo mniej kłopotliwe i wiąże się z o wiele mniejszym sformalizowaniem i obwarowaniem prawnym niż wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Nie istnieją nawet jednoznaczne wytyczne co do formy takiego oświadczenia. Choć praktykuje się raczej pisma składane do pracodawcy, to kodeks pracy dopuszcza również wypowiedzenie składane ustnie, a co za tym idzie – rezygnacja pracownika z formy pisemnej nie wiąże się w kodeksie pracy z żadnymi konsekwencjami. Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak wystosować pismo – w przypadku sporu z pracodawcą skierowanego na drogę sądową, to pracownik ma obowiązek przedstawienia dowodu na to, że złożył wypowiedzenie. Poza tym pisemne rozwiązanie umowy jest też po prostu grzeczne i świadczy o klasie pracownika. Zawiera formułę grzecznościową – podziękowanie za możliwość współpracy.

Czy można się zwolnić z pracy bez wypowiedzenia?

Zerwanie umowy z pracodawcą z inicjatywy pracownika jest możliwe bez zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadzie natychmiastowej rezygnacji, ale tylko w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. W każdej innej sytuacji byłoby to po prostu nieprzychodzenie do pracy, które skończyłoby się zwolnieniem dyscyplinarnym. Informacja o tym zostałaby zamieszczona na świadectwie pracy i poznałby ją nasz następny pracodawca.

Kiedy można rozwiązać umowę z wypowiedzeniem?

Nie zawsze rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem przez pracownika jest możliwe. Praktykuje się je tylko przy określonych rodzajach umów, którymi są:

  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony, przekraczający 6 miesięcy, o ile zawiera ona zastrzeżenie o możliwości wypowiedzenia,
  • umowa na okres próbny.

Okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest jednostronnym oświadczeniem woli, a więc nie wymaga żadnej zgody ze strony pracodawcy. Nie ma też obowiązku podawania powodu rezygnacji. Jedyna konieczność, jaka się z nią wiąże to zachowanie okresu wypowiedzenia. Długość takiego okresu jest zależna od rodzaju zawartej umowy oraz od tego, jak długo pracownik był zatrudniony w firmie. Może trwać nawet do trzech miesięcy. W czasie wypowiedzenia nadal musimy chodzić do pracy. Wcześniejszy termin rozwiązania umowy jest jednak możliwy – wszystko zależy od porozumienia z szefem.  

Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Kto pierwszy powiedział "kocham"? Oliwia czy Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zdradzili, jak wyglądała ta wyjątkowa chwila

zobacz 01:32