Party.pl

fiszka orange Advertisement


para młodych ludzi na wycieczce
Image by LifetimeStock.com

Ile wynosi podatek od wygranej w konkursie lub na loterii?

para młodych ludzi na wycieczce
Image by LifetimeStock.com

Od wygranej na loterii czy w konkursie trzeba zapłacić podatek. Obowiązek odprowadzenia podatku ciąży na organizatorze gry, jednak kwota podatku zwykle jest potrącana z wypłaty dla wygrywającego.

 

Wygrana w grze, konkursie, loterii itp. należy do dochodu osoby fizycznej, podlegającemu opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym, prowadzi więc do powstania obowiązku podatkowego. Obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody.

Podatek od wygranej: ustawa o podatku dochodowym

Dochód pochodzący z wygranej w grach, loteriach czy zakładach wzajemnych podlega, według słów art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, podatkowi zryczałtowanemu. Dotyczy on wygranych uzyskanych na obszarze Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Stawka podatku wynosi 10%. Jest on opłacany przez organizatora konkursu czy loterii, który jest płatnikiem podatku, natomiast podatnikiem, czyli osobą obciążoną obowiązkiem podatkowym, jest wygrywający.

 

Organizator powinien pobrać należny podatek i odprowadzić go we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. W praktyce w przypadku wygranych pieniężnych dojdzie do potrącenia 10% wartości wygranej, natomiast gdy w grę wchodzi nagroda rzeczowa – organizator konkursu czy loterii powinien przed jej wydaniem pobrać od wygrywającego odpowiednią kwotę, stanowiącą 10% wartości wygranego przedmiotu.

Podatek od wygranej: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Najnowsze orzecznictwo wskazuje, iż obowiązek odprowadzenia 10% podatku od wygranej spoczywa na organizatorze również wtedy, gdy osobą wygrywającą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wcześniej powszechną praktyką było uznawanie, że skoro dana osoba brała udział w akcji promocyjnej ze względu na prowadzoną przez siebie działalność, to otrzymana nagroda stanowiła przychód z działalności gospodarczej, w związku z czym opodatkowana była jako dochód tej osoby, a obowiązek odprowadzenia podatku z tego tytułu, według interpretacji większości urzędów skarbowych, spoczywał na wygrywającym.


Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Roksana Węgiel robi sobie przerwę w karierze? Gwiazda jasno stawia sprawę!

zobacz 00:25