Kartki i przybory do pisania
Image by LifetimeStock.com

Podanie o staż w firmie – wzór

Kartki i przybory do pisania
Image by LifetimeStock.com

Podanie o staż to dokument, który należy dołączyć do swojego CV, aby móc odbyć staż u wybranego pracodawcy. Zanim zaczniesz pisać podanie, sprawdź, czy instytucja, w której masz go odbyć, nie określiła standardów, według których należy je przygotować, albo czy na stronie internetowej nie zamieściła wzoru takiego podania. Jeśli nie określono, jak ma wyglądać podanie, możesz skorzystać z pokazanego poniżej wzoru.

 

 

 

Miejscowość i data

 

Dane osoby ubiegającej się o staż:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

E-mail

 

 

Jeśli zwracasz się do konkretnej osoby, np. przełożonego danego działu firmy lub prowadzącego rekrutację specjalisty ds. HR, podaj tutaj jego imię i nazwisko oraz nazwę jego stanowiska

 

Nazwa i adres firmy, w której ma odbyć się staż

 

 

 

Zwrot do adresata, np. „Szanowni Państwo”.

 

Określenie przedmiotu podania, np. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu w firmie [nazwa firmy] na stanowisku [nazwa stanowiska].

 

Uzasadnienie swojej prośby, np. wskazanie swoich umiejętności, zdolności, zainteresowań, uprawnień, wiedzy i doświadczenia, które będą atutem na danym stanowisku.

 

Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu w sytuacji, kiedy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, np. „Jeśli są Państwo zainteresowani moją kandydaturą, proszę o kontakt telefoniczny. Jestem gotowy/gotowa spotkać się na rozmowie rekrutacyjnej w wyznaczonym przez Państwa terminie”.

 

Z poważaniem

 

[podpis osoby ubiegającej się o staż]

Przeładuj

Dlaczego Michał Gała odszedł z Teamu X? Skomentował też "ucieczkę" Lexy Chaplin!

zobacz 03:47