Kobieta rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Kobieta rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi spis osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Żeby rozpocząć prowadzenie takiej działalności, należy zgłosić wniosek do CEIDG. Cała procedura jest bezpłatna. CEIDG udostępnia też bezpłatnie informacje o przedsiębiorcach znajdujących się w jej bazie.

Czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Wpis do ewidencji obowiązuje ich zarówno jeśli działają jednoosobowo, jak i wtedy, gdy są wspólnikami w spółkach cywilnych. Osoba fizyczna może prowadzić działalność od momentu, kiedy zgłosi wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Inne podmioty, m.in. osoby prawne, dokonują wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ewidencjonowanie przedsiębiorców, które są osobami fizycznymi. Te informacje o przedsiębiorcach są bezpłatnie udostępniane zainteresowanym. Wpisanego do bazy CEIDG przedsiębiorcę można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki znajdującej się na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 

Czy rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest płatna?

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny, mogą wypełnić i podpisać wniosek za pośrednictwem internetu, na stronie: http://prod.ceidg.gov.pl. Wniosek można również otrzymać i złożyć w każdej gminie.

 

Należy uważać na nieuczciwe firmy, które podszywają się pod CEIDG i żądają od przedsiębiorców opłat za wpis do swoich rejestrów. Zazwyczaj wyłudzacze używają nazw bardzo zbliżonych, zawierających np. słowa „centralny rejestr”, „centralna ewidencja”. Korespondencja utrzymana jest w formalnym tonie, a pismo przypomina urzędowe druki – zwykle znajduje się na nim pieczątka z orłem lub zbliżony nadruk.

 

Wpis do takiej ewidencji nic nie daje, żądania wpłat są zwykłym żerowaniem na naiwności przedsiębiorców, którzy widząc sprawiający formalne wrażenie druk i pieczęć oraz nazwę przypominającą nazwę rejestru państwowego, wpłacają pieniądze chcąc uniknąć kar z urzędu lub wykreślenia firmy ze CEIDG.

Więcej na temat prawo
Przeładuj

Czy Marlena i Seweryn z "Rolnik szuka żony" naprawdę się rozstali? Zobacz ich historię miłości

zobacz 02:12