Przybory do pisania
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jaka jest kara za złożenie PIT-u po terminie i czy można jej uniknąć?

Karę za niezłożenie PIT-u w terminie płacą podatnicy, którzy do północy 30 kwietnia nie dostarczyli formularza PIT zawierającego ich zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość mandatu wynosi od 1/10 wysokości aktualnie obowiązującej „minimalnej krajowej” brutto do jej dwukrotności.

Karę za niezłożenie PIT-u w terminie płacą podatnicy, którzy do północy 30 kwietnia nie dostarczyli formularza PIT zawierającego ich zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość mandatu wynosi od 1/10 wysokości aktualnie obowiązującej „minimalnej krajowej” brutto do jej dwukrotności.

Do kiedy należy dostarczyć PIT do urzędu skarbowego?

Każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć formularz rozliczenia skarbowego do północy 30 kwietnia danego roku. Formularz można zanieść osobiście w godzinach pracy urzędu, złożyć go przez internet, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Należy dodać, że w przypadku przesłania PIT-u za pośrednictwem Poczty Polskiej, decyduje data nadania. Jeśli więc wyślesz PIT 30 kwietnia o godzinie 19.00, a dojdzie on do urzędu skarbowego 2 maja, to i tak nie przekroczyłeś terminu. Na wszelki wypadek zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki. Jeśli natomiast chcesz przesłać PIT za pośrednictwem kuriera, pamiętaj, że w tym przypadku będzie decydowała data dostarczenia przesyłki do urzędu skarbowego.

Ile wynosi kara za dostarczenie PIT-u po terminie?

Kara za dostarczenie PIT-u po terminie może wynosić od 1/10 wysokości obowiązującej minimalnej płacy brutto do jej dwukrotności. Przykładowo w 2015 r. minimalna krajowa wynosiła 1750 zł brutto, a więc mandat mógł wynosić od 175 zł do 3500 zł. Wysokość kary za spóźnienie rozpatrywana jest indywidualnie. Zależy ona między innymi od możliwości zarobkowych podatnika, jego majątku i liczby osób, które ma na utrzymaniu.

Czy można uniknąć kary za złożenie PIT-u po terminie?

Jeśli opóźnienie zdarzyło ci się po raz pierwszy i wynika z poważnych przyczyn, masz szansę uniknąć kary. Nie czekaj aż urząd skarbowy upomni się o twoje zeznanie, złóż je jak najszybciej i dołącz do niego pismo wyrażające tzw. „czynny żal”, czyli wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

 

W sytuacji, kiedy kara została już na ciebie nałożona, wciąż jeszcze możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego prośbę o odstąpienie od niej. Opisz w piśmie powody opóźnienia. Być może naczelnik przychyli się do twojego wniosku i unikniesz kary.

Pan uzupełnia PIT
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
PIT - rozliczaj się w terminie
PIT w zależności od rodzaju przychodów składa się w różnych terminach. W Polsce najczęściej składa się PIT-37, czyli rozliczenie rocznych dochodów z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie, czy świadczeń socjalnych.

PIT w zależności od rodzaju przychodów składa się w różnych terminach. W Polsce najczęściej składa się PIT-37, czyli rozliczenie rocznych dochodów z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie, czy świadczeń socjalnych. PIT - do kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? PIT-37, czyli ten najpopularniejszy w Polsce trzeba rozliczyć do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego . Jeśli podany termin przypada na dzień wolny od pracy, przesuwa się on na kolejny dzień roboczy. Mimo że rozliczenie wymaga jedynie właściwego wypełnienia jednego wniosku, to i tak większość osób czeka z tym do ostatniej chwili. - 30 kwietnia Do tego samego terminu, czyli do 30 kwietnia muszą rozliczyć się też osoby składające PIT-36, czyli za działalność gospodarczą, PIT-36L, czyli za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo, PIT-38, czyli za dochody uzyskane z giełdy i PIT-39, czyli za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. -31 stycznia Pozostałe PIT-y mają inną datę składania wniosków i tak np. PIT-16A, czyli podatek opłacany w formie karty kredytowej, PIT19A, czyli formularz przeznaczony dla duchownych i PIT-28, czyli taki gdzie firmy rozliczają się ryczałtowo należy składać do 31 stycznia. - 28 lutego Z kolei do 28 lutego trzeba rozliczyć PIT-40, czyli ten, który jest składany przez płatnika w imieniu pracownika i PIT-40A, czyli ten co dotyczy składek ZUS na świadczeniobiorcę. Te terminy nie dotyczą bezpośrednio pracownika. PIT-40 i PIT-40A składają do urzędu skarbowego odpowiednio – zakład pracy i ZUS. Jak można rozliczać PIT? PIT można rozliczać osobiście, czyli wniosek jest składany w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, drogą elektroniczną, czyli przez internet bez konieczności podpisu cyfrowego, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli zdecydujemy się rozliczać PIT korespondencyjnie, należy pamiętać, że liczy się...

mężczyzna z tabletem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Trzy sposoby na to, jak wysłać PIT
Podatnik może sam zdecydować, czy chce PIT wysłać przez internet, pocztą czy dostarczyć go osobiście do urzędu skarbowego. Ważny jest termin.

Podatnik może sam zdecydować, czy chce PIT wysłać przez internet, pocztą czy dostarczyć go osobiście do urzędu skarbowego. Ważny jest termin.   PIT to akronim od angielskich słów Personal Income Tax (podatek od dochodów osobistych). Druk PIT wykorzystywany jest do celów złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia się z urzędem skarbowym. Można takiego rozliczenia dokonać na kilka sposobów. Składanie PITu osobiście Wiele osób nadal decyduje się na tradycyjną formę złożenia deklaracji podatkowej. Osobiście składają PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Może to być czasochłonne dla tych z podatników, którzy decydują się na wizytę w urzędzie w ostatnim z możliwych terminów, gdyż często do okienek urzędowych ustawiają się kolejki interesantów. Aby uniknąć czekania, można złożyć deklarację podatkową nieco wcześniej . Przy wyborze takiej formy podatnik powinien przynieść dokument w dwóch egzemplarzach – na kopii otrzyma pieczątkę potwierdzającą złożenie dokumentu. W przypadku, gdy podatnik przyniósł tylko jeden egzemplarz PIT, otrzyma tylko potwierdzenie złożenia. Jeśli ktoś chce złożyć PIT w formie papierowej, formularz może znaleźć w urzędzie skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów.   Osobiste składanie PIT w urzędzie, z potwierdzeniem na kopii, przydatne jest gdy podatnik ubiega się o kredyt i musi udokumentować dochody – zwłaszcza gdy nie pochodziły one z umowy o pracę. Składanie PITu drogą pocztową Przy wyborze drogi pocztowej złożenia deklaracji trzeba wziąć pod uwagę wybór firmy, która dostarczy PIT do urzędu skarbowego. Jest to o tyle istotne, że kluczowe jest terminowe wywiązanie się z obowiązku rozliczenia . Przy wyborze Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego, a potwierdzenie nadania listu poleconego będzie w pewnym zakresie potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku rozliczenia....

Dłoń z długopisem nad dokumentami.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czynny żal do urzędu skarbowego, czyli co zrobić, gdy nie wysłaliśmy PIT
Czynny żal to sposób uniknięcia sankcji karnoskarbowej za dopuszczenie się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Czynny żal należy złożyć, gdy podatnik spóźnił się z wysłaniem PIT, nie wpłacił podatku lub miał błędy w dokumentach księgowych.

Czynny żal to sposób uniknięcia sankcji karnoskarbowej za dopuszczenie się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Czynny żal należy złożyć, gdy podatnik spóźnił się z wysłaniem PIT, nie wpłacił podatku lub miał błędy w dokumentach księgowych.   Zgodnie z postanowieniami kodeksu karnego skarbowego (art. 16 § 1) jeżeli sprawca, który popełnił czyn zabroniony, powiadomi właściwy organ ścigania i ujawni wszelkie istotne okoliczności swojego czynu (szczególnie ujawni nazwiska osób, które działały razem ze sprawcą) nie poniesie kary za dokonane przestępstwo skarbowe. Składając czynny żal jesteśmy zobowiązani opłacić jedynie konieczny podatek, bez ponoszenia dodatkowych opłat.   Z czynnego żalu mogą skorzystać osoby, które: nie złożyły sprawozdania finansowego, nie zdołały w terminie złożyć do urzędu skarbowego zeznania podatkowego , nie odprowadziły lub nie naliczyły na czas należnego podatku dochodowego , osoby, które nie opłaciły należnego podatku VAT oraz podatnicy, którzy prowadzili księgi rachunkowe w sposób niewłaściwy. Warunki konieczne do złożenia czynnego żalu Aby procedura czynnego żalu mogła zostać skutecznie zastosowana, sprawca musi spełnić kilka niezbędnych warunków: wykroczenie lub przestępstwo skarbowe musi zostać popełnione – procedury czynnego żalu nie można wykorzystywać z wyprzedzeniem. Sprawca musi dokonać czynu zabronionego, aby następnie móc skorzystać z czynnego żalu;  powiadomienie odpowiedniego organu – sprawca, który popełnił wykroczenie lub przestępstwo skarbowe zobowiązany jest zawiadomić (ustnie lub na piśmie) organ postępowania przygotowawczego, np. urząd skarbowy, policję, urząd celny lub inspektora kontroli skarbowej. Zawiadomienie to powinno być złożone przez sprawcę, zanim uprawniony organ będzie miał udokumentowaną wiadomość o popełnionym czynie zabronionym....

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner