Pokój z żółtymi ścianami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak sporządzić umowę użyczenia lokalu – instrukcja krok po kroku

Umowę użyczenia lokalu spisuje się w sytuacji, kiedy jedna osoba chce nieodpłatnie umożliwić komuś korzystanie z należącego do niej lokalu. Zasady obowiązujące w tym zakresie użyczającego i biorącego w używanie określają przepisy kodeksu cywilnego.

Umowę użyczenia lokalu spisuje się w sytuacji, kiedy jedna osoba chce nieodpłatnie umożliwić komuś korzystanie z należącego do niej lokalu. Zasady obowiązujące w tym zakresie użyczającego i biorącego w używanie określają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowa użyczenia lokalu powinna zawierać następujące informacje:

1. Data i miejsce zawarcia umowy – powinny one znaleźć się na górze po prawej stronie dokumentu.

2. Tytuł dokumentu – „Umowa użyczenia lokalu”

3. Dane użyczającego i biorącego w używanie – imiona, nazwisko, dokładny adres oraz numer i seria dowodu osobistego.

4. Oświadczenie, że użyczający ma prawny tytuł własności do lokalu, dokładny adres tego lokalu oraz krótki opis, np. liczba pokoi, kuchnia, łazienka.

5. Od kiedy do kiedy użyczany zostaje lokal i jakie jest jego wyposażenie, np. pralka, lodówka, telewizor.

6. Oświadczenie biorącego, że będzie korzystał z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i że nie będzie go nikomu podnajmował.

7. Określenie opłat, które będzie ponosił biorący, np. czynsz administracyjny, opłaty za energię elektryczną, gaz, używanie telefonu stacjonarnego i internetu, opłaty komunalne oraz koszty wszelkich wynikających z używania lokalu napraw.

8. Oświadczenie, że po okresie obowiązywania umowy biorący w używanie jest zobowiązany zwrócić lokal użyczającemu w niepogorszonym stanie.

9. Warunki wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez użyczającego, np. jeśli biorący w używanie złamie postanowienia tej umowy i podnajmie komuś lokal albo będzie zachowywał się w sposób zakłócający spokój sąsiadów.

10. Zastrzeżenie, że w sprawach, których nie normuje niniejsza umowa, mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

11. Określenie, w ilu egzemplarzach została sporządzona umowa, np. „Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”,

12. Czytelne podpisy stron umowy: użyczającego i biorącego w używanie.

Ręka na kierownicy
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Wzór umowy użyczenia samochodu
Umowa użyczenia samochodu spisywana jest, kiedy użyczający chce zezwolić biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie samochodu. Zasady użyczenia określają artykuły od 710 do 719 kodeksu cywilnego.

Umowa użyczenia samochodu spisywana jest, kiedy użyczający chce zezwolić biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie samochodu. Zasady użyczenia określają artykuły od 710 do 719 kodeksu cywilnego.     UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU   zawarta dnia .............................. w (nazwa miejscowości) ................................................................. pomiędzy (w przypadku firm: nazwa, adres, numer NIP, numer KRS; w przypadku prywatnych osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego): ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Użyczającym, a (w przypadku firm: nazwa, adres, numer NIP, numer KRS; w przypadku prywatnych osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego): ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Biorącym. § 1 1. Użyczający użycza i zezwala na bezpłatne używanie samochód marki .............................................................. koloru .................................................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika ....................................................., pojemność silnika …............................. numer nadwozia ...................................................................., rok...

Ręka trzymająca kierownicę samochodu.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wzór umowy użyczenia samochodu osobowego
W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie.

W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie. Elementy umowy użyczenia samochodu osobowego data i miejsce zawarcia umowy użyczenia oraz dane użyczającego i dane biorącego do używania Początek umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać informacje na temat daty i miejsca zawarcia umowy oraz szczegółowe dane osoby, która użycza samochód i dane osoby biorącej użyczenie. W danych osobowych powinny znaleźć się informacje takie jak: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego.   przedmiot umowy użyczenia W pierwszym paragrafie umowy użyczenia należy wpisać informacje na temat tego, co stanowi przedmiot umowy. Jeżeli umowa dotyczy samochodu osobowego załączamy informacje o marce i numerze rejestracyjnym samochodu będącego przedmiotem użyczenia oraz o tym, kto jest jego właścicielem.   czas trwania użyczenia Kolejny paragraf umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać wiadomości o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia użyczenia. Ważne, aby znalazła się tu informacja na temat tego czy biorący do używania bierze przedmiot bezpłatnie. Do drugiego paragrafu należy także dołączyć zobowiązanie biorącego użyczenie, że po upływie terminu ustalonego przez obydwie strony odda przedmiot opisany w umowie bez wezwań i w stanie niepogorszonym.   wskazówki na temat użytkowania przedmiotu opisanego w umowie użyczenia Następny paragraf to opis wskazówek użytkowania przedmiotu stanowiącego użyczenie. Ważne, aby biorący do używania zobowiązał się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem....

Chłopak w samochodzie pokazuje kluczyki.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wzór umowy sprzedaży auta
Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli.

Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli. Elementy umowy sprzedaży samochodu data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży samochodu oraz dane sprzedawcy i dane kupującego Na początku umowy sprzedaży samochodu należy wpisać informacje na temat tego, kiedy i gdzie umowa została zawarta oraz podać dane sprzedawcy i kupującego. W danych osobowych powinny znaleźć się: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości.   przedmiot umowy W pierwszym paragrafie umowy sprzedaży samochodu należy opisać przedmiot umowy. Znaleźć się tu powinny: marka pojazdu, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia – numer VIN, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu , jeżeli została wydana. W drugim punkcie pierwszego paragrafu można także zawrzeć ewentualne dodatkowe ustalenia, np. jakie elementy sprzedawca dołącza kupującemu do pojazdu.   oświadczenie właściciela W kolejnym paragrafie sprzedawca powinien złożyć oświadczenie, że jest właścicielem pojazdu oraz, że pojazd będący przedmiotem sprzedaży jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.   cena sprzedaży Trzeci paragraf powinien zawierać informację o tym jaką wartość samochodu ustaliły strony. Cenę sprzedaży należy wpisać cyfrą i słownie.   oświadczenie o otrzymaniu gotówki oraz wydaniu pojazdu W kolejnej części umowy sprzedaży  samochodu  powinna znaleźć się informacja, że sprzedawca przenosi własność pojazdu na rzecz kupującego, a...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik