Zdjęcie przedstawia kartkę papieru i długopis
©kim/fotolia

List intencyjny – kiedy warto go sporządzić?

Zdjęcie przedstawia kartkę papieru i długopis
©kim/fotolia

List intencyjny jest oświadczeniem zawartym przez dwa podmioty gospodarcze w trakcie lub po zakończeniu negocjacji. Ma on dokładnie określać warunki umowy, dlatego stanowi obietnicę z obu stron, że kwestie ustalone w negocjacjach będą obowiązywały.

 

List intencyjny ułatwia prowadzenie negocjacji i przyspiesza zawarcie umowy, daje też stronom większe poczucie bezpieczeństwa.

Czym jest list intencyjny?

List intencyjny jest wstępną, pisemną deklaracją zamierzeń dotyczących określonych działań. List intencyjny nie wiąże przyjmującego i składającego, w odróżnieniu od oferty przedwstępnej. Dlatego nie ma żadnej gwarancji na to, że zawarcie umowy faktycznie nastąpi. Jest to potwierdzenie, że obie strony chcą współpracować ze sobą i może zostać wystawiony przez osoby fizyczne i prawne. Przedsiębiorcy w liście intencyjnym mogą zaznaczyć datę rozpoczęcia i zakończenia negocjacji, a także inne kwestie, które wymagają omówienia. List intencyjny nie jest umową cywilnoprawną, dlatego też nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych. Jednak jeśli zostaną naruszone postanowienia listu intencyjnego (kiedy prowadzone są negocjacje z konkurencyjną firmą w tej samej sprawie) może prowadzić do odpowiedzialności, gdyż została naruszona umowa. Sygnatariusze wtedy ustanawiają karę umowną za niespełnienie zapisanych obowiązków. Dokument jest jednak przydatny, kiedy chcemy na papierze potwierdzić swoje intencje, bo spisanie listu traktowane jest poważniej od zawarcia umowy ustnej.

Kiedy sporządzić list intencyjny?

List intencyjny jest dokumentem, który zawierany jest przede wszystkim podczas negocjacji handlowych lub kiedy podsumowuje się dotychczasowe uzgodnienia. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą złożone transakcje, chcą omówić warunki współpracy i kiedy planują dłuższe negocjacje najczęściej sporządzają list intencyjny.

 

List intencyjny służy także wtedy, kiedy mamy dostać nową pracę. Należy go zawrzeć pomiędzy potencjalnym pracownikiem a potencjalnym pracodawcą, a dopiero wtedy składać wypowiedzenie w dotychczasowej pracy. Nowy pracownik powinien otrzymać list od potencjalnego pracodawcy przed zawarciem umowy o pracę. Jest to gwarancja dla przyszłego pracownika, że przyszły pracodawca traktuje go poważnie i się nie rozmyśli. Ten zaś jest pewien, że nowy pracownik zdecydował się podjąć współpracę i nie zmieni zdania, aby zatrudnić się w innej firmie.

 

List intencyjny zawiera zobowiązania pracodawcy względem pracownika. Umieszcza się w nim stanowisko na jakim będzie pracować nowa osoba, w jakich wymiarach czasu i na jakich warunkach (wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy, długość okresu próbnego). Niektóre osoby, które starają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej również powinny podpisać listy intencyjne o współpracy z dostawcami. Dokument stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy i zobowiązuje do uczestnictwa w projekcie. 

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa i Viki Gabor są w tej samej wytwórni! Rywalizują ze sobą?

zobacz 01:34