Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 21/2009 jest hasło „Bal debiutantek”

Nagrody otrzymują:

Lasota     Bożena    Ruda Maleniecka
Kapler    Zofia    Warszawa
Solak    Beata    Kraków
Grabowska    Alina    Częstochowa
Morawska    Wanda    Gorzów Wlkp.
Łotowska    Krystyna    Olsztyn
Prestel    Renata    Poznań
Drabik    Małgorzata    Tychy
Kaliszka- Lisiewicz    Katarzyna    Oleśnica
Pluta    Bożena    Wejherowo