Urlop ojcowski – ile trwa i komu przysługuje?

Mężczyzna z dzieckiem
Fot. Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, gdy:

  • jest biologicznym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze roku,
  • jest adopcyjnym ojcem, dziecko nie ukończyło jeszcze siedmiu lat, a od momentu przysposobienia nie minęło więcej niż 12 miesięcy,
  • jest adopcyjnym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze dziesięciu lat i została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Dodatkowymi warunkami są:

POLECAMY: Kasia gotuje z Polki.pl: faworki na piwie

  • pozostawanie w związku małżeńskim z matką dziecka,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, a także przedsiębiorcy, którzy opłacali minimum miesiąc dowolną składkę chorobową.

Czy urlop ojcowski jest tożsamy z tacierzyńskim?

Zdarza się, że oba te terminy są stosowane zamiennie. Nie jest to jednak uzasadnione. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie i jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Natomiast urlop tacierzyński obowiązuje tylko wtedy, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu macierzyńskiego.

Co jeszcze należy wiedzieć o urlopie ojcowskim?

W świadectwie pracy zawsze należy umieścić informację o tym, że pracownik wykorzystał urlop ojcowski, by zapobiec ewentualnemu ponownemu wykorzystaniu urlopu u nowego pracodawcy. Podczas tych dwóch tygodni ojciec otrzymuje zasiłek wypłacany przez ZUS, który wynosi 100% jego wynagrodzenia, jest to więc urlop pełnopłatny.

Co zrobić, by skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć stosowny wniosek, dołączając do niego:

  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • oświadczenie, że urlop nie został wcześniej wykorzystany na dane dziecko.

Wniosek należy złożyć minimum siedem dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego i „tacierzyńskiego”.


 

Wzór wniosku o urlop ojcowski
 

…............................. ….............................

(dane pracownika) (miejscowość, data)


 

….............................

(dane pracodawcy)


 

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego


 

Na podstawie art. 182.3 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni od …............................. do …............................. na dziecko ….............................….............................….................... .

 

Moje dziecko ukończy 12 miesiąc życia wraz z datą …............................. .


 

….............................

(podpis pracownika)


Drogi Użytkowniku,
chcemy Cię lepiej poznać, by robić dla Ciebie jeszcze lepszy serwis!
Wystarczy kilka minut, by wypełnić naszą ankietę. Zapraszamy!

Najczęściej czytane

 

Nasze akcje

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady