Szczęśliwa para ogląda razem telewizję
©Antonioguillem/Fotolia

Kohabitacja: wspólne mieszkanie z partnerem seksualnym

Szczęśliwa para ogląda razem telewizję
©Antonioguillem/Fotolia

Jak wiele pojęć z dziedziny socjologii, także związek kohabitacyjny nie jest definicją bezwzględną. Aby mówić o tym rodzaju relacji, dwoje ludzi musi łączyć relacja seksualna połączona ze wspólnym mieszkaniem. Wariantem związku kohabitacyjnego jest konkubinat.

Nie każdy związek kohabitacyjny to konkubinat

Konkubinat polega na utrzymywaniu stałej relacji intymnej przez dwoje ludzi. Na tej samej zasadzie opiera się związek kohabitacyjny, ale wymagane jest przy nim dodatkowo współzamieszkiwanie dwojga ludzi.  mogą być w nim różne. O konkubinacie można mówić wtedy, gdy para żyje ze sobą w związku nieformalnym, ale na takich samych zasadach jak w małżeństwie – mieszkając razem, wspólnie prowadząc dom i utrzymując ze sobą relacje seksualne. Z kolei definicja związku kohabitacyjnego dopuszcza mieszkanie ze sobą np. tylko w niektóre dni w tygodniu przez pewien czas. Ze względu na tę dowolność nie można każdego związku kohabitacyjnego określić mianem konkubinatu, ale konkubinat niewątpliwie jest odmianą tego typu związku.

Pomieszkiwanie z chłopakiem czy dziewczyną to rodzaj związku kohabitacyjnego

Związek kohabitacyjny nie musi oznaczać stałego mieszkania razem. O takiej relacji można mówić wówczas, gdy dwoje ludzi mieszka ze sobą nawet przez kilka dni w tygodniu, np. tylko w trakcie weekendu. Wariantem związku kohabitacyjnego jest model Living Apart Together, czyli LAT. To określenie socjologii na to, co zwykle rozumie się jako chodzenie z kimś – spotykanie się, pomieszkiwanie razem od czasu do czasu u jednego lub drugiego partnera, bycie w relacji intymnej. LAT może też jednak polegać jedynie na spotkaniach. Partnerzy spotykają się, utrzymują relację intymną, ale nie mieszkają wspólnie, bądź też sporadycznie tylko nocują u siebie nawzajem.

 

Przeładuj

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, a jak wspominają początek znajomości? „Ty mi mówiłaś fejkowe informacje…”

zobacz 01:33