Podawanie dłoni
Image by LifetimeStock.com

Kompetencje społeczne, czyli o jakości relacji między ludźmi

Podawanie dłoni
Image by LifetimeStock.com

Umiejętności społeczne to łatwość nawiązywania i utrzymywania pozytywnych znajomości. Kompetencje społeczne są nieocenione zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Umiejętności społeczne – przykłady

Umiejętności społeczne wiążą się z charakterem i temperamentem, np. wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, otwartością. Kompetencje społeczne można jednak szlifować. Składają się na nie:

 • umiejętność motywacji;
 • znajomość zasad komunikacji niewerbalnej;
 • tworzenie pozytywnego nastroju;
 • świadoma autoprezentacja;
 • umiejętne prowadzenie rozmów (słuchanie, przetwarzanie informacji, przekonywanie, negocjowanie);
 • asertywność;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • efektywne działanie w sytuacjach konfliktowych;
 • zarządzanie czasem;
 • radzenie sobie z porażką.

Umiejętności społeczne a inteligencja emocjonalna

Poziom kompetencji społecznych zależy w dużej mierze od inteligencji emocjonalnej. Na tę ostatnią składają się: umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji, zarządzanie stanami emocjonalnymi, empatia. Do korzyści wynikających z posiadania inteligencji emocjonalnej należy zaliczyć:

 • samoświadomość emocjonalną,
 • opanowanie,
 • zdolność do koncentracji,
 • efektywność działania,
 • posiadanie zdrowej pewności siebie.

Jakie cechy wpływają pozytywnie na umiejętności społeczne?

Aby komunikowanie było efektywne, należy podporządkować mu kilka zasad. Są to:

 • poznanie samego siebie;
 • dostrzeganie drobiazgów;
 • patrzenie na różnice w poglądach jako poszerzenie horyzontu myślowego, a nie zagrożenie;
 • bycie dobrym obserwatorem;
 • mówienie w sposób rzeczowy;
 • okazywanie szacunku drugiej osobie;
 • unikanie ocen i krytyki;
 • umiejętność przyznawania się do błędu;
 • odpowiadanie na wszystkie pytania.

 

Obrażanie, krytykowanie i przechwalanie się to przeciwnicy zdrowej komunikacji.

 

Przeładuj

Te gwiazdy zainwestowały w swoje zęby! Kiedyś nie uśmiechały się tak chętnie: Pazura, Piaseczny, Lewandowska...

zobacz 01:22