rodzice z dwójką dzieci
Image by LifetimeStock.com

Radzenie sobie z toksyczną rodziną jest bardzo trudne. Sporym problemem jest przewartościowanie swojego życia, wyznaczenie granic, pozbycie się poczucia winy. Często trzeba zerwać wszelkie relacje z rodziną i zintensyfikować terapię.

Toksyczna rodzina

W rodzinie toksycznej problemy są ukrywane i trudne do zidentyfikowania z zewnątrz, a nawet do określenia przez same dzieci. Rodzice, którzy stosują przemoc psychiczną i emocjonalne nadużycia mogą nawet nie uświadamiać sobie tego, co robią. O toksyczności rodziny może świadczyć:

  • Spowodowane alkoholizmem, narkomanią, zaburzeniami osobowości niespełnianie roli opiekuna przez co najmniej jednego z rodziców.
  • Dbanie o zewnętrzny wizerunek szczęśliwej rodziny idealnej.
  • Zaburzenie hierarchii rodzinnej. Posłuszne dziecko musi pełnić funkcję zastępczego opiekuna, jego potrzeby są nieważne, to ono ma zaspokajać potrzeby innych.
  • Emocje to temat tabu, nie okazuje się ich.
  • Brak zdrowej komunikacji. Włączanie dziecka w konflikty małżeńskie, tworzenie z nim obozów przeciw partnerowi, zwierzanie mu się.
  • Rozmyte emocjonalne i fizyczne granice.
  • Zaburzony rodzic jest w centrum uwagi. Drugi rodzic skupia się na nim, ignorując potrzeby dziecka.
  • Brak bliskości i konflikty między rodzeństwem.

Toksyczni rodzice nękają swoje dzieci na rożne sposoby: stosując przemoc słowną, fizyczną, lub seksualną, rywalizując z nimi, stawiając nierealne wymagania, uzależniając je od siebie, kontrolując, nie reagując na krzywdy ze strony drugiego rodzica.

Radzenie sobie z toksyczną rodziną

Brzemię wychowania w toksycznym domu obciąża na całe życie. Jeśli przemoc psychiczna zdominowała wszystkie sfery życia, dorosły człowiek nie jest zdolny normalnie funkcjonować w związku, pracy czy towarzysko, miewa depresje i choroby somatyczne. Długotrwała psychoterapia i analiza wczesnych związków z rodzicami nie zawsze okazuje się skuteczna. Nie każdemu udaje się przewartościować swoje życie, wyznaczyć granice, pozbyć się poczucia winy i osiągnąć szczęście.

 

Dopóki skatowani psychicznie i wciąż uzależnieni psychicznie od rodziców dorośli ludzie nie zdecydują się na terapię, zwykle niszczą swoje nowe rodziny. Istnieje ryzyko, że wcale tego nie chcąc, też zostaną toksycznymi rodzicami.

 

Walka z toksycznymi rodzicami nie ma sensu, najlepiej byłoby całkowicie się od nich odciąć. Często nawet po ich śmierci dziecko pozostaje latami bardzo zaburzone.


Więcej na temat psychologia rodziny