Mężczyzna z profilu
Pixabay/ella_k/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Na czym polega terapia syndromu dorosłych dzieci alkoholika?

Mężczyzna z profilu
Pixabay/ella_k/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Terapia syndromu DDA (dorosłego dziecka alkoholika) zazwyczaj opiera się na programie 12 kroków. Celem terapii jest przepracowanie szkodliwych schematów myślenia i zachowania, które wyniosło się z domu, w którym był problem alkoholowy.

Jakie są cele terapii DDA?

Wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym pozostawia ślady na psychice dziecka. Dorasta ono, odchodzi z domu rodzinnego, zakłada własną rodzinę, zarabia pieniądze, nawiązuje przyjaźnie lepiej lub gorzej dostosowuje się do wymagań, które stawia przed nim życie. Często jednak wyniesione z dzieciństwa schematy wpływają na to, że nie potrafi konstruktywnie radzić sobie z problemami i emocjami, boi się bliskości, wiąże się z nieodpowiednimi osobami, wpada w nałogi. Terapia DDA pozwala uświadomić sobie te destrukcyjne przekonania i schematy zachowań, zrozumieć je i kontrolować.

Test DDA – czy potrzebujesz terapii?

Poniższe pytania są diagnostyczne dla dorosłych dzieci alkoholików.

1. Czy w relacjach z ludźmi musisz zgadywać, jakie zachowania są normalne?

2. Czy często kłamiesz w sytuacjach, w których równie dobrze możesz powiedzieć prawdę?

3. Czy boisz się bliskości w związku albo jesteś bardzo zaborczy?

4. Czy bywasz do końca lojalny wobec osób, które na to nie zasługują, nawet jeśli obraca się to przeciwko tobie?

5. Czy boisz się cudzego gniewu i złości?

6. Czy czujesz silny strach przed utratą bliskich osób?

7. Czy masz skłonności do przyjmowania roli ofiary?

8. Czy związałeś się z uzależnionym partnerem?

9. Czy zdarza ci się nadużywać alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych?

10. Czy uważasz, że jesteś inny od wszystkich ludzi?

 

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 4 lub więcej pytań, masz cechy DDA i terapia może znacznie poprawić jakość twojego życia.

Jak wygląda terapia DDA?

Dorosłe dzieci alkoholików mogą wybrać terapię indywidualną u psychoterapeuty, który zajmuje się problematyką uzależnień. Spotkanie indywidualne często bywa poświęcone opracowaniu indywidualnego planu terapii, uwzględniającego cele terapii i przybliżony porządek rozwiązywania problemów.

 

Popularną formą terapii DDA są spotkania grupowe, mitingi, podczas których uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, sukcesami, konfrontują swoje sposoby radzenia sobie z problemami z opinią innych, udzielają sobie wzajemnego wsparcia. Spotkania są prowadzone i moderowane przez wybraną spośród grupy osobę. Spotkania takiej grupy często są otwarte i każdy może przyjść i sprawdzić, czy chce do niej dołączyć. Czasami w spotkaniach grupy uczestniczy psycholog lub psychoterapeuta, nie jest to jednak zasadą.

Program 12 kroków DDA

Terapia w grupie samopomocowej DDA na ogół odbywa się według programu 12 kroków:

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nie jesteśmy w stanie kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że siła większa niż my może nas uzdrowić.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, takiego, jakim go pojmujemy.

4. Dokonaliśmy wnikliwego i odważnego rachunku moralnego nas samych.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie samym i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie wady naszego charakteru.

7. Z pokorą poprosiliśmy Boga, aby usunął nasze niedoskonałości.

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i którym chcemy zadośćuczynić.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, oprócz tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Wciąż prowadziliśmy rachunek moralny, a kiedy zrobiliśmy coś złego, od razu przyznawaliśmy się go winy.

11. Poprzez modlitwę i medytację pogłębialiśmy nasz świadomy kontakt z Bogiem, takim, jak go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie woli Boga wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.

12. W rezultacie tych kroków osiągnęliśmy przebudzenie duchowe, staraliśmy się nieść to przesłanie alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych działaniach [tłum. własne].

 

Bill W. (2001). Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous World Services

Przeładuj

Dlaczego Michał Gała odszedł z Teamu X? Skomentował też "ucieczkę" Lexy Chaplin!

zobacz 03:47