Średnia wieku
© Syda Productions/Fotolia.com

Polacy żyją coraz dłużej, ale wciąż krócej niż Niemcy, Amerykanie i Albańczycy

Średnia wieku
© Syda Productions/Fotolia.com

Średnia długość życia ludzi jest najwyższa w krajach europejskich i Ameryce Północnej. W porównaniu do innych państw, Polska wypada w tej statystyce przeciętnie. Ze średnią nieco ponad 77 lat, nasz kraj lokuje się w pierwszej połowie stawki.

 

Dane o długości życia mają znaczenie nie tylko statystyczne. W Polsce są one podstawą do wyliczenia emerytury – w dniu przejścia na emeryturę wartość świadczenia zostaje podzielona przez uśrednioną liczbę lat dalszego trwania życia.

Średnia długość życia na świecie: najdłużej żyje się w Monako i Japonii, najkrócej w Czadzie

Średnia długość życia na świecie jest bardzo zróżnicowana. Rozbieżność pomiędzy krajami rozwiniętymi a niektórymi państwami afrykańskimi wynosi nawet 40 lat. Najdłużej żyją mieszkańcy Monako. Mężczyźni w tym małym kraju dożywają średnio 86 lat, a kobiety nawet 94. Na drugim biegunie znajduje się Czad. Średnia długość życia w tym kraju dla obu płci nie dochodzi nawet do 50 lat. Jeśli chodzi o podział na kontynenty, najdłużej żyje się w Europie. Mieszkańcy Włoch, Islandii, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Norwegii żyją statystycznie ponad 80 lat. Podobnie wygląda sytuacja w Ameryce Północnej. Obywatele Stanów Zjednoczonych żyją średnio 79 lat, a Kanadyjczycy 82 lata.

Średnia długość życia w Polsce: najdłużej żyją kobiety, mieszkańcy miast i osoby wykształcone

Polacy żyją krócej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że średnia długość życia w Polsce wynosi dokładnie 77,4 lat. Najdłużej żyje się w województwie małopolskim (średnio 78,75 lat), a najkrócej w łódzkim (75,92 lat). Mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk i Wrocław żyją statystycznie o rok dłużej niż osoby zamieszkujące miasta o populacji do 5 tysięcy i wsie. Wpływ na długość życia w Polsce ma nie tylko miejsce zamieszkania, ale też płeć. Polki żyją średnio aż 8 lat dłużej od Polaków. Duże znaczenie ma także poziom wykształcenia. Osoby z dyplomem ukończenia wyższej uczelni żyją według statystyk o 14 lat dłużej niż absolwenci szkoły podstawowej.

Średnia długość życia w Polsce wydłuża się, ale wciąż jest niższa niż w Europie Zachodniej

Statystyki GUS pokazują, że średnia długość życia w Polsce wydłuża się z każdym rokiem, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. W latach 2001-2013 długość życia Polaków wzrosła aż o 7 lat (z 66 do 73 lat). Tempo wydłużenia życia Polek jest znacznie wolniejsze i w skali 12 miesięcy wynosi tylko 0,1 roku życia. Według obliczeń specjalistów, pod względem długości życia dogonimy Europę Zachodnią dopiero za około 30 lat. W tej chwili żyjemy średnio 5 lat krócej od Szwajcarów, 4 lata od Holendrów i 3 lata od Niemców. Wyprzedza nas też Słowenia, Czechy i Albania.

Więcej na temat rozwój osobisty
Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48