mężczyzna wskazujący palcem
Image by LifetimeStock.com

W jaki sposób sugestia wpływa na umysł człowieka?

mężczyzna wskazujący palcem
Image by LifetimeStock.com

W psychologii wskazuje się dwie perspektywy spojrzenia na sugestię. Jedna wiąże ją z zaburzeniami natury emocjonalnej, druga sugestią nazywa stan wewnętrzny, który jest wynikiem sugerowania. Ma on odzwierciedlenie w zachowaniu człowieka pod postacią sugestywności.

Definicja sugestii

Sugestia jest definiowana jako nakaz (prośba, polecenie, porada) zrobienia czegoś zgodnie z intencją osoby, która go sformułowała. Sugestia najczęściej jest przekazywana za pomocą słów, czasem jednak w tym celu używa się komunikatów niewerbalnych: gestów, intonacji głosu lub symboli. Im więcej informacji osoba sugerująca przekaże drugiej osobie w sugestii, a więc im bardziej konkretna będzie prośba czy nakaz, tym odbiorca ma mniej możliwości wyboru sposobu jej zrealizowania. Treść nakazu musi zostać zrozumiana, by mogła stać się sugestią.

Czy każda sugestia jest realizowana?

To, czy sugestia zostanie zrealizowana, zależy od jej siły nakazu i reakcji. Siła nakazu to sposób odbioru sugestii przez osobę, do której została ona wypowiedziana. Ma ona wpływ na reakcję. Jeżeli jest pozytywny, to sugestia zostanie zrealizowana zgodnie z jej treścią, natomiast jeżeli odbiór jest negatywny, to odbiorca nie będzie chciał jej wykonać. Sposób, w jaki odbiorca zareaguje na sugestię, zależy od takich czynników jak jego przekonania czy dotychczas zdobyte doświadczenie. Nie bez znaczenia pozostają również sankcje, które wiążą się z niewykonaniem sugestii. Dużą rolę odgrywa także autorytet osoby kierującej sugestię w oczach odbiorcy i okoliczności, w których nakaz czy prośba zostają sformułowane.

 

Najbardziej podatne na sugestie są dzieci od 6. do 8. roku życia, najmniej dzieci do lat 3, ponieważ mają małe doświadczenie werbalne. W kolejny latach sugestywność maleje, a stabilizuje się około 15. roku życia i dalej utrzymuje się na jednakowym poziomie. Maleje po przekroczeniu 50. roku życia.

Jak sugestie wpływają na człowieka?

Sugestia odgrywa dużą rolę w życiu codziennym, w tym w wychowaniu dzieci. Sugestia może zmieniać poglądy ludzi, służyć do manipulowania ich postawami i zachowaniem. Posługują się nią również lekarze (efekt placebo), wychowawcy, politycy i psychoterapeuci.

Przykłady dowodzące siły sugestii

W Stanford profesor psychologii Philip Zimbardo przeprowadził eksperyment, w którym sugerował badanym osobom, że jedna ich ręka staje się chłodniejsza, a druga rozgrzewa się. W rezultacie okazało się, że po kilkunastu minutach odnotowano różnicę temperatury w kończynach górnych na poziomie 4 stopni Celsjusza.

 

Jako przykład działania sugestii podaje się sytuację, która miała miejsce we Francji. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki mężczyzny. Przyczyna zgonu nie została ustalona. Ostatecznie sprawca wyznał, że zawiązał ofierze oczy i ukuł ją w ramię, sugerując, że podcina jej żyły tak, aby się wykrwawiła. Miejsce z raną polewał ciepłą wodą, ale ofiara myślała, że to jej krew. Zmarła po 40 minutach.

Przeładuj

Klaudia El Dursi jest faworyzowana w "Top Model"? Jurorka show odpowiada na zarzuty internautów

zobacz 01:04