Ludzie wycięci z papieru
Image by LifetimeStock.com

Rodzaje motywacji i ich wpływ na efektywność pracy

Ludzie wycięci z papieru
Image by LifetimeStock.com

Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja to pobudzanie do działania, zachęcanie. Łacińskie moveo oznacza wprawiać w ruch, powodować, wywoływać. Efekt motywacji wewnętrznej wywołuje np. nauka żonglowania dwiema piłkami, która sprawia, że chcemy opanować żonglowanie większą liczbą piłek. Jeżeli nasze działanie motywowane jest wyłącznie zewnętrznie, np. tylko chęcią pozyskania nagród, to może powodować problemy – brak korzyści materialnych oznacza niechęć do pracy, nauki.

Motywacja zewnętrzna – definicja

Motywacja zewnętrzna opiera się na wyróżnieniu dziecka/ucznia/pracownika: nagrodami pieniężnymi, materialnymi, pochwałami. Motywacją zewnętrzną mogą być również kary: upomnienie, postępowanie dyscyplinarne. Na motywację zewnętrzną składa się osobowość nauczyciela (w szkole), pracodawcy (w pracy) czy rodzica (w domu). Przykładem motywacji zewnętrznej jest nauka ucznia do sprawdzianu, spowodowana chęcią otrzymania zgody na wyjście do kina czy podejmowanie pracy wyłącznie dla korzyści materialnych.

Motywacja wewnętrzna – definicja

Na motywację wewnętrzną składają się: postawa, wiedza, umiejętności, zainteresowania, sukcesy, nawyki. Ten rodzaj motywacji opiera się na samoczynnych bodźcach, które wpływają na myślenie i zachowanie człowieka. Do takich bodźców zaliczają się: odpowiedzialność, chęć rozwoju, możliwość awansu. Osoba, która motywuje się wewnętrznie, czerpie radość z samego faktu wykonania określonej czynności. Przykładem motywacji wewnętrznej jest nauka w celu poszerzenia wiedzy czy podjęcie wolontariatu ze względu na satysfakcję czerpaną z pomagania innym.

Rodzaje motywacji a efekty

Motywacja wewnętrzna (wynikająca z wrodzonych predyspozycji) daje bardziej trwałe efekty niż motywacja z zewnątrz. Z kolei motywacja, która warunkowana jest czynnikami zewnętrznymi daje skutki niemal natychmiastowe, podczas gdy efekt samo-motywacji nie jest tak spektakularny. Najbardziej efektywne działanie jest wtedy, kiedy mamy zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną motywację.

Przeładuj

Czy Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na karmienie piersią? Wiemy!

zobacz 01:23