Roślina na dłoniach
Image by LifetimeStock.com

Psychologia rozwojowa: wieczny rozwój

Roślina na dłoniach
Image by LifetimeStock.com

Psychologia rozwojowa jest jednym z najstarszych działów psychologii. Zajmuje się badaniem psychiki ludzkiej od powstania życia aż do samej śmierci. Inaczej nazywana psychologią rozwoju poznawczego, ponieważ ściśle łączy się z procesem poznawczym.

 

Psychologia rozwojowa dzieli życie człowieka na etapy, w których dochodzi do ważnych zmian w jego psychice. Następują wtedy tzw. kryzysy rozwojowe, dzięki którym może on nadal się rozwijać pod względem intelektualnym, emocjonalnym, mentalnym, a nawet filozoficznym.

 

Według psychologa Erika Eriksona, mimo że ludzka psychika ulega ciągłym zmianom pod naporem doświadczeń, płynących ze środowiska społecznego, powinna dążyć do tożsamości ego (stałości w świadomości siebie). Psychologia rozwojowa ściśle łączy się z:

 

  • anatomią – bierze pod uwagę wszystkie procesy rozwojowe w ciele człowieka, które mają wpływ na psychikę;
  • psycholingwistyką – odszukuje połączenia pomiędzy stanem psychicznym, a rozwojem języka i mowy;
  • pedagogiką i psychologią wychowawczą – dobra znajomość psychologii rozwojowej pomoże dobrać odpowiednie metody i techniki nauczania oraz wychowania;
  • psychologią geriatryczną zajmuje się wszystkimi aspektami starości. Biorąc pod uwagę, że starzenie się to również etap rozwojowy człowieka, wiedza z psychologii rozwoju pomoże zrozumieć problemy psychiczne ludzi w podeszłym wieku.

 

Warto pamiętać, że prawie wszystkie koncepcje psychologii rozwojowej traktują o człowieku jako istocie dynamicznej, czyli zmieniającej się podczas całego życia. Wg teorii Eriksona życie ludzkie dzieli się na 8 etapów:

1. Niemowlęctwo (od poczęcia do 18 miesiąca życia)

2. Wczesne dzieciństwo (2 -3 lata)

3. Okres przedszkolny (3 – 5 lat)

4. Okres szkolny (6 – 11 lat)

5. Dorastanie (inaczej nazywane w psychologii adolescencją – wiek nastoletni; 12 – 18 lat)

6. Wczesna dorosłość (19 – 40 lat)

7. Późna dorosłość (40 – 65 lat)

8. Starość (65 – do śmierci)

 

Każdy etap niesie za sobą inne problemy rozwojowe, ale tylko uporanie się z nimi na konkretnym poziomie, pomoże psychice ludzkiej pójść o krok dalej. Dlatego tak ważna jest świadomość siebie i dojrzałość psychiczna.

 

Przeładuj

Przyjaciółki: Ostra wymiana zdań u Strzeleckich! Zobaczcie fragment nowego odcinka serialu!

zobacz 00:50