Człowiek i jego cień
Image by LifetimeStock.com

Psychologia osobowości: czy osobowości można się nauczyć?

Człowiek i jego cień
Image by LifetimeStock.com

Psychologia osobowości to zawężony dział psychologii ogólnej, której obiektem badań jest osobowość, przyczyny jej powstania oraz związek z zachowaniem.

 

Osobowość to integralne połączenie psychicznej adaptacji człowieka do życia i spójność myśli, emocji i zachowania. Psychologowie ewolucyjni twierdzą, że kształtuje się przez całe życie, ale największy wpływ na jej formowanie się ma wczesne dzieciństwo i okres dojrzewania. Psychologia osobowości zajmuje się rozwojem osobowości, czynnikami, które wpływają na jej zmiany oraz jej wpływ na zachowanie.

Typy osobowości w psychologii

Uznaje się, że istnieje kilka typów osobowości człowieka. Różne szkoły psychologiczne przyjmują jednak odrębne koncepcje dotyczące osobowości. Jednym z najbardziej ogólnych rozróżnień jest teoria starożytnego filozofa – Hipokratesa. Już w V wieku przed narodzinami Chrystusa stworzył on pierwszą koncepcję osobowości człowieka. Wyodrębnił on takie typy jak:

  • sangwinik – towarzyski i zrównoważony optymista.
  • choleryk – aktywny i szybki w działaniu przywódca.
  • flegmatyk – spokojny, powolny, ale i niezdecydowany mediator.
  • melancholik – cichy, sprawiedliwy i perfekcjonistyczny organizator.

 

Współcześnie jedną z najbardziej popularnych teorii struktury psychiki człowieka jest psychodynamiczna koncepcja człowieka. Opiera się na występowaniu mechanizmów o charakterze potrzeb i popędów. Prekursor teorii psychoanalizy – Zygmunt Freud – twierdził, że struktura psychiki ludzkiej dzieli się na świadomość, podświadomość i nieświadomość i procesy zachodzące na tych trzech poziomach wpływają na zachowanie człowieka. Współczesna psychologia zawiera kilkadziesiąt różnych koncepcji, teorii i typów osobowości. Psychologowie zajmują zatem różne stanowiska naukowe, pojmując psychikę człowieka w szczególny dla siebie sposób.

 

Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33