Spokojny mężczyzna
Image by LifetimeStock.com

Psychologia emocji: czy człowiek może żyć bez emocji?

Spokojny mężczyzna
Image by LifetimeStock.com

Psychologia emocji to dział psychologii, który zajmuje się opisywaniem, dochodzeniem przyczyn i skutków ludzkich emocji. Często łączony jest z psychologią motywacji.

 

Istnieje nieodłączne powiązanie człowieka i świata go otaczającego. Niezależnie jak postrzega on wszystko wokół, w jakiś sposób reaguje na towarzyszące mu zjawiska, sytuacje i innych ludzi. Tym zajmuje się psychologia emocji – ustosunkowaniem się organizmu człowieka do bodźców przychodzących z zewnątrz.

Jakie są podstawowe emocje?

Psychologia emocji opiera się przede wszystkim na 8 podstawowych odczuciach człowieka. Są to: smutek, złość, zaskoczenie, radość, strach, wstręt, zaciekawienie i akceptacja. Warto podkreślić, że charakteryzują się one zróżnicowaniem behawioralnym (każde wyrażane jest w inny sposób – różną mimiką twarzy i zachowaniem ciała) oraz fizjologicznym (radość uspokaja organizm, a strach podnosi ciśnienie czy rozszerza źrenice). Każdy człowiek ma zdolności rozpoznawania tych emocji.

Czym są emocje złożone?

Psychologia emocji to również badanie i obserwowanie emocji złożonych, do których należy: miłość, nienawiść, zazdrość czy nadzieja. Charakteryzują się długotrwałym czasem występowania (w odróżnieniu do emocji prostych) i są bardziej skomplikowane. To połączenie emocji podstawowych daje w rezultacie miłość czy nienawiść. Dla przykładu:

  • nienawiść to połączenie strachu, wtrętu i złości,
  • miłość to połączenie radości, zaciekawienia i akceptacji.

 

Emocje są nieodłącznym elementem życia człowieka, wpływają na jego postrzeganie świata i samego siebie. Psychologia emocji łączy się zatem również ze sferą poznawczą i motywacyjną człowieka.


Przeładuj

Grzegorz Hyży zniknął z sieci! Co się z nim dzieje? Tłumaczy Agnieszka Hyży!

zobacz 02:15