Osoby zajmujące się biznesem
Image by LifetimeStock.com

Co obejmuje psychologia biznesu? Wykorzystanie psychologii w biznesie

Osoby zajmujące się biznesem
Image by LifetimeStock.com

Psychologia biznesu jest działem psychologii, związanym z psychologią rozwoju człowieka. Bada przede wszystkim człowieka w warunkach biznesowych, sprawdza jakie czynniki mogą wpłynąć na rozwój jego potencjału zawodowego. Stosowana w większości organizacji pomaga w tworzeniu zespołu pracowników, ich relacji z podwładnymi.

Działy psychologii biznesu

Psychologia biznesu jest powiązana z psychologią pracy i psychologią przemysłową. Wszystkie trzy dziedziny budują naukowe, teoretyczne zaplecze dla managerów w firmach i organizacjach, którzy mogą wiedzę o psychicznych czynnikach rozwoju zawodowego wykorzystać w praktyce. Najprościej rzecz ujmując, jest to nauka ukierunkowana na zwiększenie efektywności działań w pracy. Główne działy psychologii biznesu to:

  • przywództwo (umiejętności liderskie);
  • procesy grupowe (praca w grupie);
  • motywacja (umiejętności motywacyjne do pracy);
  • kultura organizacji (pojmowanie każdej organizacji jako odrębnej jednostki z jej indywidualnymi cechami – sposób zachowania, dress code itp.);
  • komunikacja w organizacji;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (wykorzystywanie potencjału);
  • satysfakcja pracowników.

 

Ważnym działem psychologii biznesu, a jednocześnie jednym z najnowszych, jest obsługa klienta. Jest to dział przydatny szczególnie w biznesowej sprzedaży, gdzie pracownicy uczą się odpowiednio obsługiwać klientów tak, aby byli oni zadowoleni, a pracownicy zakończyli rozmowę z nimi z sukcesem.

Jak wykorzystywana jest wiedza z psychologii biznesu?

Psychologia biznesu wykorzystywana jest w takich dziedzinach życia jak ekonomia, reklama, marketing i zarządzanie. Jest ona również często nieetycznie wykorzystywana wobec pracowników poprzez różnorodne techniki manipulacji. Wiąże się z nią również wiele „mitów” wywodzących się z coachingu, jak na przykład przekaz: każdy jest w stanie osiągnąć wielki sukces. Znając minimalne podstawy psychologii rozwojowej i osobowości możemy być pewni, że w wielu przypadkach odbiega to od rzeczywistości.

 

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01