Kobieta mówiąca dużo
Image by LifetimeStock.com

Psycholingwistyka, czyli mowa psychiki

Kobieta mówiąca dużo
Image by LifetimeStock.com

Psycholingwistyka to dziedzina nauki z pogranicza psychologii i językoznawstwa, która bada wpływ psychiki na język i komunikację człowieka. Obejmuje rozważania nad psychologicznym wpływem na rozwój mowy – jak się rozwija, jak wytwarzana jest w umyśle.

 

Powstanie mowy, tworzenie komunikacji międzyludzkiej oraz znaczenie psychiki w procesie tworzenia języka są głównymi problemami, którymi zajmuje się psycholingwistyka. W takim pojęciu ściśle łączy się z socjolingwistyką, czyli przenikaniem się różnych aspektów życia społecznego z używaniem mowy. Duże powiązanie można również odnaleźć z antropolingwistyką, badającą procesy myślowe, które skłoniły człowieka w toku ewolucji do powstania języka.

Psycholingwistyka dzieli się na kilka poddziałów:

  • neurolingwistyka – wpływ pracy mózgu na wytwarzanie mowy;
  • glottodydaktyka – badania nad procesami myślowymi podczas uczenia się języka;
  • metodyka nauki języków obcych – badania nad nauką języków obcych.

 

Początki psycholingwistyki jako nauki datuje się na rok 1953, kiedy odbyła się słynna konferencja naukowa, podczas której stworzona została pierwsza psycholingwistyczna praca naukowa pod tytułem „Psycholinguistics”.

 

Przeładuj

Marietta z "Hotel Paradise" wbija szpilę uczestnikom pierwszej edycji show! "W "Love Island" wszyscy są ładni"

zobacz 01:22