kartka z postanowieniami-noworocznymi i kubek z kawą
©bnorbert3/Fotolia.com

Postanowienia noworoczne – motywacja do podjęcia i kontynuowania celów noworocznych

kartka z postanowieniami-noworocznymi i kubek z kawą
©bnorbert3/Fotolia.com

Motywacja jest niezbędnym elementem do podjęcia i kontynuowania zamierzonych postanowień noworocznych. Konieczne jest stałe jej pobudzanie, aby nie porzucić rozpoczętych działań. Skutecznym sposobem jest napisanie swoich postanowień na karteczkach i poinformowanie o nich swoich bliskich.

Nowy Rok dla wielu osób oznacza rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Wraz z jego nadejściem dokonuje się refleksji nad swoim życiem, które prowadzą do powstania postanowień noworocznych. Nie zawsze jednak udaje się ich dotrzymać, za co nierzadko odpowiada brak motywacji do podjęcia lub kontynuacji działań.

Jak napisać postanowienia noworoczne?

Postanowienia noworoczne powstają w wyniku podsumowania kończącego się roku oraz refleksji nad swoim życiem, zachowaniem, osiągnięciami zawodowymi lub osobistymi. Ważną rolę w dotrzymywaniu założonych postanowień noworocznych pełni ich prawidłowe sformułowanie. Najważniejszym elementem jest dokładne wyznaczenie celu, do którego chce się dążyć. Musi być on realny i osiągalny, dlatego konieczne jest umiejętne ocenienie własnych możliwości. Zbyt wygórowane cele stają się trudne, a nawet niemożliwe do zrealizowania, co prowadzi do poczucia przygnębienia i porzucenia swoich postanowień. Stawiane sobie cele noworoczne powinny być również jasno określone i sprecyzowane. Dzięki temu otrzymuje się konkretną instrukcję, czyli opis tego, co należy zrobić, by zrealizować swoje postanowienie. Poprawnie sformułowanym celem będzie więc np. „od poniedziałku zapiszę się do klubu fitness i będę tam chodzić 3 razy w tygodniu” zamiast „zacznę ćwiczyć”. Do realizacji postanowień noworocznych należy dążyć stopniowo, krok po kroku. Dzieląc cel na mniejsze etapy, będzie się bardziej konsekwentnym w zmierzaniu do niego. Zrealizowanie jednego z etapów pobudza motywację oraz zachęca do kontynuowania działań. Chcąc schudnąć o 15 kilogramów w nowym roku, należy założyć, że np. w ciągu 2 miesięcy straci się 4 kilogramy. Ważną cechą wyznaczanego sobie celu (widoczną w przykładzie o odchudzaniu) jest również określenie jego realizacji w czasie. W ten sposób możliwe jest stwierdzenie, czy udało nam się osiągnąć pewien założony etap składający się na nasze postanowienie. Planowanych zmian noworocznych nie powinno formułować się w postaci zakazów, gdyż nie zachęcają one do podjęcia działań. Należy pamiętać o tym, że zakładane postanowienia powinny wiązać się z uczuciem przyjemności, a nie kary.

Postanowienia noworoczne a motywacja

W dążeniu do zrealizowania postanowień noworocznych kluczową rolę odgrywa motywacja. Zbyt niski poziom motywacji sprawia, że podjęte działania zostają szybko porzucane. Motywację do rozpoczęcia działań zmierzających do stopniowego osiągnięcia noworocznego celu można czerpać np. z książek, czasopism oraz blogów, zwłaszcza gdy naszym postanowieniem jest schudnięcie lub poprawa swojego wizerunku. Źródłem motywacji są nierzadko bliskie osoby, które wspierają nas w dążeniu do celu. Niekiedy jednak z upływem czasu zaczyna jej brakować na kontynuację rozpoczętych zamierzeń. Ważne jest dopingowanie swojej motywacji. Jednym ze skutecznych sposobów jest zapisywanie swoich postanowień oraz zachęcających do działania haseł na małych karteczkach i umieszczanie ich w widocznym miejscu. W przypadku, gdy postanowieniem noworocznym jest schudnięcie i poprawa sylwetki, motywację pobudzają zdjęcia „przed” i „po”. Wówczas obserwuje się każdą drobną zmianę w swoim ciele, co jest silną zachętą do kontynuowania działań. O swoich postanowieniach noworocznych warto poinformować bliskie osoby, które będą wsparciem i ułatwią dotrzymanie postawionych sobie zamierzeń.

Przeładuj

Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła największą przemianę?

zobacz 01:27