mężczyzna myśli
©Minerva Studio/fotolia

Płeć mózgu – różnice między kobietą a mężczyzną

mężczyzna myśli
©Minerva Studio/fotolia

Płeć mózgu (płeć biologiczna) odpowiada m.in. za większą wrażliwość kobiet i lepszą wyobraźnię przestrzenną mężczyzn. Płeć biologiczna i płeć kulturowa nieodzownie się ze sobą wiążą, bowiem jedna wynika z drugiej.

Płeć mózgu – główne różnice w budowie anatomicznej

Mózg kobiety różni się od mózgu mężczyzny. Oto najważniejsze różnice:

 

  • mózg kobiecy jest mniejszy, a lewa półkula grubsza;
  • ciało modzelowate jest większe i grusze u kobiet;
  • mężczyźni mają dwa razy większe jądro w obszarze preoptycznym podwzgórza i śródmiąższowe jądro przednie podwzgórza;
  • kobiety mają większy prawy płat ciemieniowy niż lewy, mężczyźni – odwrotnie;
  • inne hormony – u mężczyzn przede wszystkim testosteron, u kobiet - estrogen, progesteron, oksytocyna.

Płeć mózgu a różnice w codziennym funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn

Struktura mózgu oraz hormony są różne u kobiet i mężczyzn, co wpływa na odmienne zachowanie. A. Moir i D. Jessel w książce „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między kobietą a mężczyzną” ukazują dwa sposoby widzenia świata – kobiety i mężczyzny, podkreślając jednak, że dotyczą one przeciętnej kobiety i przeciętnego mężczyzny. Ludzie odbiegający od normy, określeni przez przywołanych badaczy jako „osoby z płciowo niewłaściwymi uzdolnieniami”, zdaniem autorów, nie podważają założonej tezy.

 

  • Zdolność do wizualizowania położenia, rozmieszczenia czy proporcji, określana ‘wyobraźnią przestrzenną’, jest lepiej rozwinięta u mężczyzn, ponieważ u kobiet sprawność przestrzenna kontrolowana jest przez ośrodki w obydwu częściach mózgu, zaś u przedstawicieli płci przeciwnej funkcja ta ma jedną, ściśle określoną lokalizację – prawą półkulę. Poziom sprawności w danej dziedzinie jest zaś tym wyższy, im bardziej przynależy mu konkretny obszar mózgu (określona funkcja jest wtedy skupiona, nie zaś rozproszona, co przekłada się na bardziej sprawne działania).

 

  • Płeć biologiczna ma wpływ na umiejętności werbalne. Sprawność mówienia rozwija się wcześniej u dziewczynek niż u chłopców. Ponadto, kobiety już od najwcześniejszych lat życia wykazują przewagę werbalną.

 

  • Kobieta płacze częściej niż mężczyzna, ponieważ dociera do niej więcej bodźców emocjonalnych, a zatem ma więcej powodów do płaczu. Często jest to reakcja przesadna. Panowie płaczą, jeśli wydarzy się coś naprawdę znaczącego. Powiedzenia typu: „płacze jak baba”, powodują, że wrażliwość kobiet przedstawiana jest w negatywnym świetle.

 

  • Płeć mózgu wpływa na postrzeganie trwałych relacji damsko-męskich. Mężczyźni są z natury żądni nowości i mniej chętnie niż kobiety wstępują w poważne związki, ponieważ często wiąże się to z utratą wolności.
 

Przeładuj

Marietta z "Hotel Paradise" wbija szpilę uczestnikom pierwszej edycji show! "W "Love Island" wszyscy są ładni"

zobacz 01:22