Mężczyzna stojący tyłem
Image by LifetimeStock.com

Na czym polega antycypacja?

Mężczyzna stojący tyłem
Image by LifetimeStock.com

Antycypacja dosłownie znaczy „wyprzedzanie”. Jest to więc pewnego rodzaju przewidywanie, zakładanie czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło. Dzięki tej umiejętności człowiek może się lepiej przygotować do różnych okoliczności.

 

Przewidywania, czyli antycypacje, wynikają ze zdobytej wiedzy i z doświadczeń. Stanowią ważny element planowania i zabezpieczania się przed stresem. Równie istotne są w budowaniu relacji interpersonalnych i ogólnie funkcjonowaniu w społeczeństwie, ponieważ pozwalają przewidzieć w jaki sposób może zachować się druga osoba. Pełnią także niebagatelną rolę w planowaniu swojej przyszłości.

Planowanie przyszłości

Młody człowiek, budując koncepcję przyszłego życia, bierze pod uwagę cztery elementy:

  • System wartości – jest w zasadzie najważniejszym czynnikiem, ponieważ tu zawierają się wszystkie priorytety, o które chce się zadbać.
  • Styl życia – jest to preferowany sposób życia, mają na niego duży wpływ wyznawane wartości.
  • Cele oraz plany życiowe – również w tym przypadku najważniejszym kryterium w tworzeniu planów jest system wartości.
  • Decyzje dotyczące własnej przyszłości – także opierają się na wartościach.

Ponieważ wyznawane wartości stanowią podstawę do wszystkich innych działań, bardzo ważne jest samopoznanie i uświadomienie sobie ważnych w życiu rzeczy.

Jak ćwiczyć antycypację?

Nie ma jednego sprawdzonego ćwiczenia, które można wykonywać, by zwiększyć umiejętność antycypacji. Jak już zostało powiedziane – wynika ona z wiedzy i doświadczeń. Często za przykład antycypacji podaje się tenisistów, którzy doskonale przewidują ruch przeciwnika, a czasem są wręcz o jeden krok przed nim. Osiągają ten poziom dzięki zaangażowaniu w treningi, podczas których mogą przećwiczyć wiele sytuacji i uczyć się na błędach. W związku z tym najlepszą metodą trenowania antycypacji jest otwartość na wszelkie doświadczenie i traktowanie ich jak lekcji w szkole życia. 

Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53