dziewczyna z pofarbowanymi włosami
Pixabay/AdinaVoicu/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Sprawdź, czy neurolingwistyczne uwodzenie działa

dziewczyna z pofarbowanymi włosami
Pixabay/AdinaVoicu/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Kurs NLS ma na celu przekazać jego uczestnikom wiedzę na temat technik uwodzenia ludzi. Środowisko medyczne i naukowe wypowiada się na temat tych metod krytycznie, twierdząc, że nie ma dowodów na ich skuteczność.

Czym jest NLS i NLP?

NLS, czyli neurolingwistyczne uwodzenie, inaczej nazywane jest hipnotycznym. Uważa się, że wchodzi w skład NLP, czyli neurolingwistycznego programowania. NLP to zbiór technik komunikowania się, których celem jest zmiana zastanych i tworzenie nowych wzorców myślenia ludzi. Nazwę wprowadzili: psycholog John Grinder i językoznawca Richard Bandler, którzy podkreślali związek pomiędzy procesami neurologicznymi, zachowaniem i językiem człowieka. Stosowali oni NLP w latach 70. jako sztukę doskonalenia się i formę psychoterapii.

Jakie umiejętności ma zapewnić kurs NLS?

Prekursorem NLS w Polsce był Andrzej Batko, który twierdzi, że „nie można nie wywoływać wpływu (…). Każda obecna wszędzie komunikacja jest wywieraniem wpływu”. W czasie kursu neurolingwistycznego uwodzenia uczestnicy mają zatem nabyć wiedzę z zakresu neurofizjologii, neuropsychologii, psycholingwistyki i komunikacji, która przyczyni się do zaskarbienia sobie sympatii i uwagi drugiej osoby.

 

Zdaniem propagatorów, neurolingwistyczne uwodzenie bazuje na wiedzy psychologicznej i zdolnościach wywoływania u drugiej osoby doznań psychicznych i fizycznych. Dla NLS istotna jest informacja: najbardziej erogenna strefa to umysł. W tym celu uczestnicy kursów uczą się stosowania cytatów, dwuznaczności, zaprzeczeń oraz innych zmiękczających technik lingwistycznych. Ważna jest umiejętność słuchania i sposób, w jaki się mówi: ton głosu i jego modulacja. Wymaga to od osoby uwodzącej inteligencji i erudycji. Twierdzi się, że osoby, które nie mogą pochwalić się tymi cechami, nie osiągną sukcesu w kwestii uwodzenia. Skuteczność NLS zależy też rzekomo od osoby, która jest uwodzona. Działa ono wyłącznie na kobiety wykształcone i inteligentne.

 

Techniki NLS mają udzielić kursantom odpowiedzi na wiele pytań: jak wywołać w drugiej osobie pociąg seksualny, jak usuwać opory przed zbliżeniem, co zrobić, by druga osoba po kilku chwilach odniosła wrażenie, że jest zakochana. Kurs NLS ma również na celu wyzbycie się skrupułów z powodu stosowania technik manipulacyjnych. NLP i NLS głoszą, że nie można nie manipulować, więc skoro inni manipulują daną osobą, a ona również manipuluje ludźmi, to powinna robić to świadomie i lepiej niż pozostali.

 

Postulowane przez Grindera i Bandlera założenia do dziś nie znalazły potwierdzenia w badaniach, dlatego środowisko naukowe podchodzi krytycznie do technik NLP i prowadzi dyskusję nad tym, czy jest to paranauka czy pseudonauka. Techniki NLP uważa się za bezowocne, ponieważ korzystają z nieskutecznych struktur językowych. Bezrefleksyjne powielanie wzorców językowych przetłumaczonych z języka angielskiego na język polski wywołuje zjawisko tak zwanej tandety perswazyjnej. Ponadto uważa się je za działania manipulacyjne, gdyż NLP próbuje wpłynąć na zmianę zdania człowieka na temat jego przeszłości i otoczenia.

 

Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48