Kobieta przeprowadza psychoterapię swojej pacjentce.
©WavebreakMediaMicro/Fotolia.com

Psychoterapia zorientowana na proces – założenia, proces terapeutyczny

Kobieta przeprowadza psychoterapię swojej pacjentce.
©WavebreakMediaMicro/Fotolia.com

Psychoterapia zorientowana na proces polega na akceptacji i zrozumieniu głębszych znaczeń doświadczeń w życiu klienta. Terapeuta pracuje też na snach i relacji z ciałem. Ten nurt stosuje się zarówno w psychoterapii indywidualnej, jak i grupowej czy małżeńskiej.

 

Psychoterapia zorientowana na proces (inaczej psychologia procesu), została założona przez Arnolda Mindella. Swoją koncepcję oparł on na naukach Carla Gustawa Junga – ucznia Zygmunta Freuda.

 

Psychoterapia zorientowana na proces – założenia

 

W ciągu życia człowiek odrzuca i nie akceptuje wielu własnych emocji i zachowań. Stara się je zepchnąć na drugi plan, przez co nie czuje, aby były one jego częścią. Psychoterapia zorientowana na proces skupia się na tych stanach i stara się dotrzeć do głębszego znaczenia każdego nieakceptowanego doświadczenia. Bowiem zarówno problemy psychiczne, jak i somatyczne wynikają w wielu przypadkach z nieuświadomionych konfliktów. Według twórców tej metody, lęki, obawy, dolegliwości fizyczne i inne trudności w życiu są zatrzymaniem swobodnego przepływu przemian życiowych. Często więc problem, z jakim przychodzi klient jest często początkiem znacznie większego procesu, w którym aktualnie on się znajduje. Podczas terapii pracuje się na wszystkim, co składa się na dane doświadczenie, np. tiki, sposób wypowiedzi, modulacja głosu lub brak tych elementów. W procesie terapeutycznym analizuje się też sny, nawet te z okresu dzieciństwa. Dzięki temu terapeuta otrzymuje ważne informacje o interpretacji świata przez klienta.

 

Jak przebiega proces terapeutyczny w psychoterapii zorientowanej na proces?

 

Pierwsze spotkanie z terapeutą zorientowanym na proces ma charakter konsultacyjny i polega na określeniu charakteru problemu klienta. Wtedy to ustala się też kontrakt pomiędzy osobami w terapii, w którym zawiera się zbiór zasad obowiązujących na przyszłych sesjach. Dotyczy to m.in. kosztów, czasu trwania i częstotliwości spotkań (jedna sesja trwa zwykle godzinę). Wspomina się też po poufnym charakterze wizyt oraz tajemnicy zawodowej.

 

Podczas kolejnych spotkań terapeuta kieruje uwagę klienta na doświadczanie tych aspektów siebie, które wcześniej wydawały mu się niezrozumiałe i niepasujące do niego. Dzięki temu tworzy się pewien obraz psychiczny człowieka, na podstawie którego można dopasować do niego rodzaj przemiany, który będzie mu niezbędny do naturalnego rozwoju. Proces rozumienia i akceptowania części siebie, które wcześniej były odrzucane rozpoczyna wzrost psychiczny i powrót do zdrowia. Dzięki temu zwiększa się w człowieku poczucie własnej tożsamości, integracja różnych sfer życia oraz poprawia się jego funkcjonowanie w życiu zawodowym i towarzyskim.

 

Rodzaje psychoterapii zorientowanej na proces

 

Psychoterapia zorientowana na proces najprężniej rozwija się w Warszawie i w Krakowie. Pojedynczych terapeutów można znaleźć też w każdym większym mieście w Polsce. Formy tej terapii to:

  • Psychoterapia indywidualna – polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą. Proces pomocy trwa od 6 do 12 miesięcy.
  • Psychoterapia grupowa – odbywa się w grupie 10-12 osób, które mają podobne problemy psychiczne lub choroby somatyczne. Spotkania odbywają się pod kierunkiem doświadczonego psychoterapeuty raz w tygodniu. Jedna sesja trwa zwykle od 2 do 30 godzin.
  • Konsultacje małżeńskie – najczęściej polegają na spotkaniu terapeuty z małżeństwem lub całą rodziną.

 

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04